Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль

Мета дисципліни - формування у студентів системи знань про особливості фізичних процесів випромінювання і розповсюдження електромагнітних хвиль в різноманітних середовищах, технічних приладах, направляючих і трансформуючих електромагнітні хвилі.

 
Змістовні модулі та навчальні елементи:
Тема 1. Основи теорії ЕМП.
Енергія ЕМП. Методи розв'язання рівнянь Максвела. Розрахунок ЕМП однорідної плоскої хвилі. Властивості і основні характеристики плоских ЕМХ. Розсіювання плоских хвиль на межі розділу двох середовищ. Плоскі ЕМХ в анізотропних середовищах.
Тема 2. ЕМХ в направляючих структурах.
ЕМХ в регулярних і однорідних направляючих структурах без втрат. Розрахунок ЕМП в хвилеводах.
ЕМХ в уповільнюючих системах. Характеристика режимів в лініях передач. Режим змішаних хвиль. Вузькосмугове погодження.
Тема 3. Випромінювання електромагнітних хвиль.
Поле випромінювання елементарного електричного диполя. Поле випромінювання елементарного магнітного диполя. Дифракція ЕМХ.​

Немає запланованих подій