Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Інформаційні звіти за І квартал 2019 року

 
  
НДР № 2020-п «Методи та системи управління безпроводовими сенсорними мережами із мобільними сенсорами і телекомунікаційними наземними вузлами та аероплатформами у зоні надзвичайної ситуації» (Л.О.Уривський, О.І.Лисенко)
НДР № 2007-п «Дослідження науково-технічних засад створення нового покоління програмно визначуваних телекомунікаційних радіосистем» (від. вик. М.М.Кайденко)
НДР № 2218/2-п «Гетерогенна мережа збору, передачі та обробки інформації для системи розподіленої генерації MicroGrid» (від. вик. В.В.Курдеча)
№ 2120-п «Науково-технічні засади побудови нових систем загоризонтального зв’язку із використанням ретрансляційних аероплатформ та штучних утворень» (Кравчук С.О.)
№ 2117-п «Технологія побудови динамічних реєстрів електронних інформаційних ресурсів та засобів їх ефективної обробки у датацентрах гетерогенної структури» (Глоба Л.С.)
НДР № 2213-Ф «Створення теорії та схемотехнічних рішень немінімально-фазових планарних фільтрів зі змішаними зв’язками для засобів телекомунікації» (Захаров О.В.)
 

 Інформаційні звіти за ІI квартал 2019 року

 
 

 Інформаційні звіти за ІII квартал 2019 року

 
 

 Інформаційні звіти за IV квартал 2019 року