Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Лауреати Державних премій у галузі науки і техніки

 

Державною премією України в 2004 р. відзначено роботу «Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів». Робота спрямована на комплексне вирішення завдань, передбачених трьома Указами Президента України, чотирма Постановами Кабінету Міністрів, Національною програмою інформатизації та трьома Державними науково-технічними програмами щодо створення вітчизняних інформаційно-телекомунікаційних систем для вирішення загальнодержавних завдань інформатизації митної і податкової служб, банківської діяльності, поліпшення інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах України, удосконалення аеронавігаційних систем, інформаційного забезпечення органів державної влади та ін.

За Указом Президента України №686/2015 було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2014 року с.н.с. НДІ Телекомунікацій Кайденко М.М. та провідному інженеру НДІ Телекомунікацій Івлєву Ю.В., за участь у роботі "Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь".

 

 Ільченко М.Ю.

 
Ilchenko.jpg
 

 Наритник Т.М.

 
Narytnik.jpg
 

 Кравчук С.О.

 
Kravchuk.jpg
 

 Бунін С.Г.

 
Bunin.jpg
 

 Ліпатов А.О.

 
Lipatov.jpg
 

 Сизранов В.О.

 
Syzranov.jpg
 

 Сундучков К.С.

 
 Sunduchkov.jpg
 

 Кайденко М.М.

 
 

 Івлєв Ю.В.

 
 

 Баранов О.А.

 
 

 Іванов С.В.

 
 

 Лисенко О.І.

 
 

 Зінченко О.О.

 
 

 

 

Академік НАН України, д.т.н., проф., Ільченко Михайло Юхимович
тричі лауреат Державних премій в галузі науки і техніки УРСР
(1983),
СРСР
(1989) і України (2004), лауреат премії імені С.О. Лебедева
НАН України (2000), лауреат премії НТУУ «КПІ» (1999),, заслужений
діяч науки і техніки України, кавалер
ордену «За заслуги» II ступеня,
Почесний зв’язківець України, член ряду міжнародних академій і
наукових організацій, в тому числі Почесний член Інституту інженерів
з електротехніки та електроніки США.


 

 

 
Д.т.н., проф. Наритник Теодор Миколайович, тричі лауреат Державних премій
в галузі науки і техніки УРСР (1983), СРСР (1989) України (1995),
заслужений працівник промисловості України


 

 

 
Д.т.н., проф. Кравчук Сергій Олександрович лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки (2004), лауреат премії НТУУ «КПІ» (2010) 

 

 
Д.т.н., проф. Бунін Сергій Георгійович лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки
(2004), лауреат премії ім. С.О. Лебедєва НАН України (2000)

 

 

 
К.т.н., проф. Ліпатов Анатолій Олексійович, лауреат Державної премії в галузі
науки і техніки УРСР (1983), заслужений працівник вищої школи України
 

 

 
Д.т.н., проф. Сизранов Валерій Олександрович, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки (2004)


 

 

 
Д.т.н., проф. Сундучков Костянтин Станіславович, лауреат Державної премії
УРСР в галузі науки і техніки (1
987)

 
 

 

 
С.н.с. Кайденко Микола Миколайович, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки (2014)   

 

 

 
Пров.інж. Івлєв Юрій Васильович, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки (2014)

      

 

 
Д.юр.н., проф. Баранов Олександр Андрійович, лауреат Державної премії
України в галузі
науки і техніки (2001)

   
 

 

 
К.т.н. Іванов Сергій Вікторович, лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки (1998)

    
 

 

 
Д.т.н., проф. Лисенко Олександр Іванович, лауреат Державної премії
України в галузі
науки і техніки (2012)
   
 

 

 
К.т.н. Зінченко Олександр Олексійович, лауреат Державної премії
України в галузі
науки і техніки (2012)(посмертно)