Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Науково-технічні конференції: короткі відомості, участь НДІТ в організації і проведенні

 
      Науковцями НДІ щорічно проводяться 3 Міжнародні науково-технічні конференції конференції.

 

      1. Щороку у вересні проходить ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо/UkrMiCo)

          УкрМіКо має статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

          Конференція офіційно зареєстрована в міжнародній наукометричній базі, яку супроводжує ІЕЕЕ.


Напрями роботи конференції:

Секція 1. Радіотехніка
Секція 2. Електроніка
Секція 3. Телекомунікації
Секція 4. Інфокомунікації

Науковий керівник конференції
ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович – академік НАНУ, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕЕ Senior Member;

Співголови програмного комітету:
ПРУДИУС І.Н. –  д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів;
ПАВЛІКОВ В.В. –  д.т.н., с.н.с., НАУ "ХАІ", Харків;
ЧУРЮМОВ  Г.І. – д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків;
ЛЕПІХ Я.І. – д.ф.-м.н., проф.,  ОНУ ім. І. Мечникова, Одеса;
КРАВЧУК С.О. - д.т.н., проф., 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
КИЧАК В.М. - д.т.н., проф.,  ВНТУ, Вінниця;
ТЕЛЕНИК С.Ф. – д.т.н., проф., 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
КЛИМАШ М.М. – д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів.
УРИВСЬКИЙ Л.О. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ.
ГЛОБА Л.С. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ.
Члени організаційного комітету:
БАТУРА М.П. – д.т.н., проф., БДУІР, Мінськ, Республіка Білорусь;
БОБАЛО Ю.Я. – д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів;
ВОРОБІЄНКО П.П. – д.т.н., проф., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса;  
ДУМІН О.М. – к.ф.-м.н., доц., Харківська філія Українського відділення ІЕЕЕ, Харків;
ПАВЛОВ С.В. – д.т.н., проф., Вінницький НТУ, Вінниця;
ПІЧКАЛЬОВ Є.С. – Українське відділення IEEE, Київ;
ПРОЦЕНКО В.О. – ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Київ;
РОМАНОВ О.І. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
САНДИГА І.В. – к.е.н., МОН України; 
СЕРГІЕНКО І.В. – академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Кібернетичний центр НАНУ;
СОЗОННИК Г.Д., – к.т.н., доц.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
ЧМІЛЬ В.М. – к.т.н., ПАТ "Сатурн".

Сайт конференції: http://ukrmico.kpi.ua
Електронна адреса конференції: ukrmico@kpi.ua


2. В кінці квітня щороку на базі Науково-дослідного інституту телекомунікацій та Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського проходить

Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій" (МНТК "ПТ") та

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем",

що присвячуються Дню науки і Всесвітньому дню телекомунікації.


Конференція розташована на організаційній платформі Open Conference Systems (OCS) (http://conferences.uran.ua).
  Для участі в конференції необхідна електронна Реєстрація та подання матеріалів доповіді в системі Open Conference Systems (http://conferenc.its.kpi.ua/index/about/index).
  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» - щорічне видання,   що видається на єдиній  видавницько-технічній
  платформі Open Journal Systems (OJS) (http://journals.uran.ua).
  Збірник включено  до  баз  даних:  Наукова періодика України URAN (OJS), електронного  архіву  наукових  матеріалів  ELAKPI.
  Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.
  Збірник також виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірників (з 2007 р.) розміщуються також в електронному вигляді  за адресою: http://www.its.kpi.ua/conferences.

Конференція проходить за такими напрямками:

1.    Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
2.    Кабельні та оптоволоконні системи і технології.
3.    Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
4.    Безпроводові телекомунікаційні системи та технології.
5.    Інформаційні технології в телекомунікаціях.
6.    Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
7.    Засоби та пристрої телекомунікацій.
8.    Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій.
9.    Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).

                

  Матеріали конференції за всі роки надані на сторінці конференції.    

    3. В середені весни проходить Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'язку  (ІЕЕЕ BlackSeaCom)

        Конференція входить до Міжнародних науковометричних баз даних Scopus:


Почесний Співголова конференції:   академік НАНУ, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.;
До програмного комітету входить: д.т.н., проф. Глоба Л.С.


Сайт конференції: http://www.ieee-blackseacom.org


     

Науковці НДІ телекомунікацій приймають участь у багатьох інших семінарах і конференціях, нариклад у 2016 році:4th International Conference METHODS AND SYSTEMS OF NAVIGATION AND MOTION CONTROL (MSNMC-2016), October 18-20, 2016, Kyiv, Ukraine;
21 вересня в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулася конференція «Поширення в Україні технологій, знань та інновацій, які базуються на використанні системи EGNSS» – заключна конференція за проектом «UKRAINE»;
IEEE 2016 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS), September 5-11, 2016, м. Одеса;
13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) IEEE конференція TCSET'2016, February 23–26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine;
18-th International Conference SAIT 2016 Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016;
III Міжнародна науково-технічна конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ». Місце проведення - Київ; Дата проведення: 19.05.2016;
10.    ІІ міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ», 26-28 травня 2016 р., м. Київ. Укр. НДІ ЦЗ;
Международный Гранд Форум - Вокруг Кабеля. Вокруг IP. Академия FTTx (ACAIP-2016). Місце проведення - Київ; Дата проведення: 14.04.2016;
ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ, Київ, 25-26 травня, 2016 р.;
Назва заходу ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ» Місце проведення - Чернігів; Дата проведення: 06.05.2016.;
Перша науково-технічна конференція "РадіоЕлектроніка та ІнфоКомунікації"; Місце проведення м. Київ; Дата проведення - 11.09.2016;
Шоста міжнародна конференція молодих вчених «Інфокомунікації — сучасність та майбутнє», 27-28 жовтня 2016 року, Одеса;
 Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 14 – 20 березня 2016 р.;
Міжнародна науково-технічна конференцыя «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», м. Львів;
11 науково-технічна конф. «Новітні технології – для захисту повітряного простору»,  Харківського університету Повітряних Сил, Харків;
Отраслевая конференция TELECOM & NETWORK SOLUTIONS 2016  операторские системы связи — стратегия развития и практика использования. Місце проведення - ТПП Украины; Дата проведення: 08.06.2016.

- та інших.

 

Зарубіжні конференції:

Форум Сертифікації СНД. Баку, Азербайджан; Дата проведення: 25.05.2016;
Security forum 2016, Slovakia, BanskáBystrica, 2016;
Usporiadateľ medzinárodnej vedeckej konferencie:Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava ŠtefánikaKatedra bezpečnosti a obrany. 22-26.02.2016, Liptovsky Mikulas, Slovakia;
Materials of International scientific and practical conf. “Economics, science, education: integration and synergy”, Bratislava, Slovak Republic, 18–21 January, 2016: in Bratislava, 2016.;
Генеральна асамблея ЕА. Місце проведення - Лондон, Англія; Дата проведення: 25.05.2016;
20th International Multi-Conference on Advanced Computer Systems; Місце проведення Miedzyzdroje, Poland; Дата проведення - 19.10.2016;
VI Международная научно-техническая конференция «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем 2016» - конференція "Open Semantic Technology for Intelligent Systems (OSTIS-2016)";  м.Минск, Белоруссия;  18.02.2016;
4th edition of European Space Solutions 2016, м. Гаага, Нідерланди, 30 травня - 3 червня 2016р. – «Perspectives on innovation related to EGNOS-based systems in Ukraine» ;

- та інших.