Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Науково-технічні конференції: короткі відомості, участь НДІТ в організації і проведенні

 
      Науковцями НДІ щорічно проводяться 3 Міжнародні науково-технічні конференції конференції.

 

      1. Щороку у вересні проходить ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо/UkrMiCo)

          УкрМіКо має статус базової конференції Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

          Конференція офіційно зареєстрована в міжнародній наукометричній базі, яку супроводжує ІЕЕЕ.


Напрями роботи конференції:

Секція 1. Радіотехніка
Секція 2. Електроніка
Секція 3. Телекомунікації
Секція 4. Інфокомунікації

Науковий керівник конференції
ІЛЬЧЕНКО Михайло Юхимович – академік НАНУ, д.т.н., проф., проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІЕЕЕ Senior Member;

Співголови програмного комітету:
ПРУДИУС І.Н. –  д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів;
ПАВЛІКОВ В.В. –  д.т.н., с.н.с., НАУ "ХАІ", Харків;
ЧУРЮМОВ  Г.І. – д.т.н., проф., ХНУРЕ, Харків;
ЛЕПІХ Я.І. – д.ф.-м.н., проф.,  ОНУ ім. І. Мечникова, Одеса;
КРАВЧУК С.О. - д.т.н., проф., 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
КИЧАК В.М. - д.т.н., проф.,  ВНТУ, Вінниця;
ТЕЛЕНИК С.Ф. – д.т.н., проф., 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
КЛИМАШ М.М. – д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів.
УРИВСЬКИЙ Л.О. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ.
ГЛОБА Л.С. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ.
Члени організаційного комітету:
БАТУРА М.П. – д.т.н., проф., БДУІР, Мінськ, Республіка Білорусь;
БОБАЛО Ю.Я. – д.т.н., проф., НУ "Львівська політехніка", Львів;
ВОРОБІЄНКО П.П. – д.т.н., проф., ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса;  
ДУМІН О.М. – к.ф.-м.н., доц., Харківська філія Українського відділення ІЕЕЕ, Харків;
ПАВЛОВ С.В. – д.т.н., проф., Вінницький НТУ, Вінниця;
ПІЧКАЛЬОВ Є.С. – Українське відділення IEEE, Київ;
ПРОЦЕНКО В.О. – ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Київ;
РОМАНОВ О.І. – д.т.н., проф.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
САНДИГА І.В. – к.е.н., МОН України; 
СЕРГІЕНКО І.В. – академік НАНУ, д.ф.-м.н., проф., Кібернетичний центр НАНУ;
СОЗОННИК Г.Д., – к.т.н., доц.,
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ;
ЧМІЛЬ В.М. – к.т.н., ПАТ "Сатурн".

Сайт конференції: http://ukrmico.kpi.ua
Електронна адреса конференції: ukrmico@kpi.ua


2. В кінці квітня щороку на базі Науково-дослідного інституту телекомунікацій та Інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського проходить

Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій" (МНТК "ПТ") та

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем",

що присвячуються Дню науки і Всесвітньому дню телекомунікації.


Конференція розташована на організаційній платформі Open Conference Systems (OCS) (http://conferences.uran.ua).
  Для участі в конференції необхідна електронна Реєстрація та подання матеріалів доповіді в системі Open Conference Systems (http://conferenc.its.kpi.ua/index/about/index).
  Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» - щорічне видання,   що видається на єдиній  видавницько-технічній
  платформі Open Journal Systems (OJS) (http://journals.uran.ua).
  Збірник включено  до  баз  даних:  Наукова періодика України URAN (OJS), електронного  архіву  наукових  матеріалів  ELAKPI.
  Видання індексується міжнародною наукометричною базою Google Scholar.
  Збірник також виходить у  друкованому вигляді. Матеріали збірників (з 2007 р.) розміщуються також в електронному вигляді  за адресою: http://www.its.kpi.ua/conferences.

Конференція проходить за такими напрямками:

1.    Достовірне передавання сигналів та інформації в телекомунікаційних системах.
2.    Кабельні та оптоволоконні системи і технології.
3.    Технології транспортних телекомунікаційних систем та мережні технології.
4.    Безпроводові телекомунікаційні системи та технології.
5.    Інформаційні технології в телекомунікаціях.
6.    Сенсорні мережі та прикладні аспекти застосування телекомунікаційних технологій.
7.    Засоби та пристрої телекомунікацій.
8.    Підготовка кадрів телекомунікаційного профілю, історія розвитку телекомунікацій.
9.    Семінар: Modern information and telecommunication trends (спілкування виключно на англійській мові).

                

  Матеріали конференції за всі роки надані на сторінці конференції.    

    3. В середені весни проходить Міжнародна конференція країн Причорноморського регіону по телекомунікаціям та мережам зв'язку  (ІЕЕЕ BlackSeaCom)

        Конференція входить до Міжнародних науковометричних баз даних Scopus:


Почесний Співголова конференції:   академік НАНУ, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.;
До програмного комітету входить: д.т.н., проф. Глоба Л.С.


Сайт конференції: http://www.ieee-blackseacom.org


     

Науковці НДІ телекомунікацій приймають участь у багатьох інших семінарах і конференціях, нариклад у 2016 році:Международный Гранд Форум «Вокруг Кабеля. Вокруг IP. Академия FTTx» (или ACAIP-2017).; Місце проведення - Київ; Дата проведення: 13.04.2017
V International scientific conference «Advanced Information Systems and Technologies» AIACT.2017 – НУ «Львівська політехніка», 2017,
2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT 2017),  4-7 July 2017, Lviv, Ukraine.
XVII Міжнародна науково-технічна конференція «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах» (ВОТТП-17 2017); 8 –13 червня 2017 р. м. Одеса (Затока)
2017 14th  International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2017), 21-25 February 2017, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine.
2017 XI International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT'17). 24-27 May 2017, Session MC-1 "MICROWAVE COMPONENTS AND FEEDS" (Kyiv, Ukraine).
4th International Scientific and Practical Conference [„Problems of Infocommunications. Science and Technology / PIC S&T-2017”], (10-13.10.2017, KHNURE , Kharkiv)
12-а Ювілейна галузева конференція «TELECOM & NETWORK SOLUTIONS 2017»(ТПП України), (Kyiv, Ukraine).
International TIEMS Conference, National University of Kyiv-Mohyla Academy; 30.05. 2017,  Kyiv, Ukraine.
3-я  Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми електро-магнітної сумісності перспективних бездротових мереж зв'язку «ЕМС 2017»; Харьків; Україна.
ХІХ міжнародна науково-практичної конференції „Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” ІСІТ 2017 (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв’язок));  25-26.05.2017 р. м. Буча, Київська обл., ГНЦ «Зелена Буча»;: Україна.
VIIІ Міжнародна Антарктична конференція присвячена 25-річчю приєднання України до договору про Антарктиду (VIІI МАК 2017), 16-18 травня, 2017 р., м. Київ,  Україна.
V Міжнародної науково-практичної конференції «МАТЕМАТИКА В СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ» 29—30 грудня 2016 року; Дата проведення: 29.12.2016 р., м. Київ,  Україна.
МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (за підтримки представництва Торговельно-Промислової Палати України в Республіці Ірак та Iraqi-Ukrainian Business Council) «НАУКОВА ДУМКА ІНФОРМАЦІЙНОГО СТОЛІТТЯ» 19 червня 2017 РІК, м. Дніпро,  Україна.
VI Міжнародній науково-практичній конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів» (ОСНП-2017), присвяченій пам’яті професора Кунченка Ю.П. (24-26.05.2017р. на базі Черкаського державного технологічного університету / ЧДТУ). м. Черкаси, Україна.
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція „Перспективи розвитку озброєння та військової техники сухопутних військ”, на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ ім. П. Сагайдачного), 11.05.2017 р. Львів, Україна.
2017 Міжнародна науково-технічна конференція "РАДІОТЕХНІЧНІ ПОЛЯ, СИГНАЛИ, АПАРАТИ ТА СИСТЕМИ" (РТПСАС-2017); 20.03.2017 р., м. Київ, КПІ ім. І. Сікорського, Україна.
ІІ ІЕЕЕ Міжнародна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки УкрМіКо-2017), 11-15 September 2017, Odesa, Ukraine.
ФОРУМ міжнародних; Вид заходу: форумів; Назва заходу - ФОРУМ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ; 06.04.2017 р. Київ; Україна.
V Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій"; 14.03.2017 р. м. Харків; Україна.
ХІІІ всеукраїнська наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ», 12–13 квітня 2017 року, м.Київ, Україна.
II всеукраїнська Науково-практична конференція “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” факультету інформаційних технологій КНУ імені Тараса Шевченка, 23-24 березня 2017 року, м.Київ, Україна.
- та інших.

 

Зарубіжні конференції:

IWAACE 2017 - 2017 International Workshop on Advanced Algorithms and Control Engineering, March 12, 2017, Bangkok; Thailand.
22017 International Conference on Electronic Engineering and Computer Technology (ICEECT2017). The conference will be held in Singapore during July 28-30, 2017.
China Talent and Technology Co.,Ltd, Китай, 11.2017 р.
2017 IEEE International Black Sea Conference On Communications And Networking (BlackSeaCom), 5-8 June 2017 – Istanbul, Turkey.
Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2017) : МНТК Минск, 16 - 18 февраля 2017 года, Минск, Республика Беларусь.
Международная научно-техническая конференция "Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в инфокоммуникациях" ("СИНХРОИНФО-2017"), №41975 в официальном перечне конференций IEEE (Conference Record № 41975), Россия, Казань, июль 2017.

- та інших.