Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Госпдоговірні НДР 2018 рік

 
  
№55 від 12.01.2015 «Розробка та виготовлення дослідних зразків автоматизованих робочих місць на базі ноутбуків в захищеному виконанні для використання в польових умовах, проведення спеціальних досліджень зазначених зразків»
 
№ДЗ/9-2017 від 14.11.2017р. «Розроблення комплекту приймально-передавального і модемного обладнання для модернізації тропосферної станції»
 
Договір №ДЗ/33-2017 від 04.12.17р. «Розроблення дослідного зразка термінала супутникового зв’язку для експлуатації у складних кліматичних та метеорологічних умовах»
 
«Розробка цифрового волоконно-оптичного гоніометра із замкнутим контуром управління (RFOG)»
 
 

 Госпдоговірні НДР 2017 рік

 
  
Госпдововірна НДР за договором №Н/12-2017 від 28.10.2017 р. «Розроблення та оптимізація архітектурних рішень фізичної інфраструктури сховища антарктичних даних як складової гетерогенного середовища зберігання результатів антарктичних досліджень»
 
Госпдововірна НДР за договором № ACA17USE636 від 25.10.2017р. «Проведення технічної експертизи плану кoнвepciї смуг радіочастот 1710-1785 МГц та 1805-1880 МГц для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління (LTE) в Україні»
 
Госпдоговірна НДР за договором №55 від 12.01.2016 р. , Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдововірна НДР за договором №ДЗ/9-2017 від 01.11.17 р. «Розроблення комплекту приймально-передавального і модемного обладнання для модернізації тропосферної станції»
 
Госпдововірна НДР за договором №ДЗ/33-2017 від 04.12.17 р. «Розроблення дослідного зразка термінала супутникового зв’язку для експлуатації у складних кліматичних та метеорологічних умовах»
 
Госпдововірна НДР за договором № 16КМZA/475977RS від 26.12.2016 «Розробка цифрового волоконно-оптичного гоніометра із замкнутим контуром управління (RFOG)», (Шифр «АХЕНАР)
 
Госпдововірна НДР за договором комісії №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005. Науково-дослідний проект «Виконання макетного зразка багато частотного оптико-електронного гоніометра» (Шифр : НІП «Бриз»)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2016 рік

 
  
Госпдововірна НДР за договором №Н/6-2016 від 28.10.16р. Створення хмарного сховища Національного центру антарктичних даних.
 
Госпдововірна НДР за договором №ДЗ/40-2016 від 30.10.15 р. «Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку».
 
Госпдоговірна НДР за договором №55 від 12.01.2016 р. , Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдововірна НДР за договором ,,Розроблення та виконання науково-освітнiх космiчних програм. Створення унiверситетськой системи ,,УМС- 1”. Створення методики випробувань унiверситетського супутника ,,УМС-1” (Ро1уIТАN-2)” (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
Госпдововірна НДР за договором №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005. Науково-дослідний проект „Виконання макетного зразка багаточастотного оптико-електронного гоніометра” (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Госпдововірна НДР за договором D/P AZIMUTH/06-2012 «Виконання макетного зразка багато частотного оптико-електронного гоніометра» (Шифр: НІП «Бриз») (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Госпдововірна НДР за договором №1520/1-13 від 18.09.13 р. «Виконання інженерних послуг: підготовка до запуску наносупутника «KPI-SAU-1» (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2015 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №55 від 12.01.2015 р. Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №1520/1-13 від 18.09.13 р. «Виконання інженерних послуг: підготовка до запуску наносупутника «KPI-SAU-1» (Шеньянський аерокосмічний університет, КНР), (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №D/P AZIMUTH/06-2012, HEFEI SUNSHINE OPTOELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD, м.Хефей, КНР „«Виконання макетного зразка багато частотного оптико-електронного гоніометра» ” (керівник Іванов С.В.)
 
Госпдоговірна НДР за договором комісії №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005. Науково-дослідний проект „Виконання макетного зразка багаточастотного оптико-електронного гоніометра” (ДГЗП «Спецтехноекспорт», Голосіївський р-н, КНР) (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Договір №Н/4-2015 від 21.10.15р. Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень. (Науковий ерівник Ільченко М.Ю., відп.вик. Глоба Л.С.)
 
Госпдоговірна НДР за договорм №ДЗ/40-2015 від 30.10.15р. "Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку"
 
За Наказом НТУУ «КПІ» від 15.04.2015 р. № 1-94 у рамках проекту «UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS» (шифр: UKRAINE) рамкової програми Європейського Союзу HORIZON 2020
 
Госпдововірна НДР №28/2014 від 01.12.2014 (Керівник Крилач О.Ф.)
 
Госпдововірна НДР №Д29-6.1.1/353 від 06.08.15р. (Керівник Орлов А.Т.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2014 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2013 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2012 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2011рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2010 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2009 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2008 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2007 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2006 рік

 
 

 Госпдоговірні НДР 2005 рік