Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Госпдоговірні НДР 2016 рік

 
  
Госпдововірна НДР за договором №Н/6-2016 від 28.10.16р. Створення хмарного сховища Національного центру антарктичних даних.
 
Госпдововірна НДР за договором №ДЗ/40-2016 від 30.10.15 р. «Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку».
 
Госпдоговірна НДР за договором №55 від 12.01.2016 р. , Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдововірна НДР за договором ,,Розроблення та виконання науково-освітнiх космiчних програм. Створення унiверситетськой системи ,,УМС- 1”. Створення методики випробувань унiверситетського супутника ,,УМС-1” (Ро1уIТАN-2)” (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
Госпдововірна НДР за договором №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005. Науково-дослідний проект „Виконання макетного зразка багаточастотного оптико-електронного гоніометра” (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Госпдововірна НДР за договором D/P AZIMUTH/06-2012 «Виконання макетного зразка багато частотного оптико-електронного гоніометра» (Шифр: НІП «Бриз») (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Госпдововірна НДР за договором №1520/1-13 від 18.09.13 р. «Виконання інженерних послуг: підготовка до запуску наносупутника «KPI-SAU-1» (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2015 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №55 від 12.01.2015 р. Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №1520/1-13 від 18.09.13 р. «Виконання інженерних послуг: підготовка до запуску наносупутника «KPI-SAU-1» (Шеньянський аерокосмічний університет, КНР), (керівник роботи Рассамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №D/P AZIMUTH/06-2012, HEFEI SUNSHINE OPTOELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD, м.Хефей, КНР „«Виконання макетного зразка багато частотного оптико-електронного гоніометра» ” (керівник Іванов С.В.)
 
Госпдоговірна НДР за договором комісії №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005. Науково-дослідний проект „Виконання макетного зразка багаточастотного оптико-електронного гоніометра” (ДГЗП «Спецтехноекспорт», Голосіївський р-н, КНР) (керівник роботи Іванов С.В.)
 
Договір №Н/4-2015 від 21.10.15р. Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень. (Науковий ерівник Ільченко М.Ю., відп.вик. Глоба Л.С.)
 
Госпдоговірна НДР за договорм №ДЗ/40-2015 від 30.10.15р. "Розроблення портативної тропосферної радіорелейної станції зв’язку"
 
За Наказом НТУУ «КПІ» від 15.04.2015 р. № 1-94 у рамках проекту «UKraine Replication, Awareness and INnovation based on EGNSS» (шифр: UKRAINE) рамкової програми Європейського Союзу HORIZON 2020
 
Госпдововірна НДР №28/2014 від 01.12.2014 (Керівник Крилач О.Ф.)
 
Госпдововірна НДР №Д29-6.1.1/353 від 06.08.15р. (Керівник Орлов А.Т.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2014 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №2, Науково - виробниче підприємство “Плазмотехніка”
 
Госпдоговірна за договором №003/07-2005/STE-2150-Д/К-2005 КНР, науково-дослідний проект «Виконання макетного зразка багаточастотного оптико-електронного гоніометра» (керівник Іванов С.В.)
 
Госпдоговірна за договором №D/P AZIMUTH/06-2012, HEFEI SUNSHINE OPTOELECTRONICS SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD, м.Хефей, КНР „Виготовлення науково-технічної продукції” (керівник Іванов С.В.)
 
Договор№1520/1-13 від 18.09.13р. Шеньянський аерокосмічний університет Виконання інженерних послуг : підготовка до запуску наносупутника «KPI-SAU-1» (керівник Рассамакін Б.М.)
 
Договор з НАНУ "Розробка архітектурних технологічних рішень взаємодії мереж із змінним розміром мережної адреси та мереж широкосмугового доступу" Ільченко М.Ю.
 
Договор «Розробка методики проведення розрахунків ЕМС засобів широкосмугового зв’язку» Коломицев М.О.
 
«Послуги в проведенні науково-технічної експертизи» Договор №014Е від 01.12.14р. "Комплексна оцінка складових ..." Ільченко М.Ю.
 
Договор №28/2014 від 01.12.14р. «Налаштування, випробування, вимір параметрів та атестація антен» з ПрАТ «РОКС»
 
Договор №1/05/516 від 12.05.14р. Випробування та атестація комплекту обладнання : «Антенний випромінювач АЭОА.461354.005» з ПрАТ «РОКС»
 
 

 Госпдоговірні НДР 2013 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором 161/20.06.2013-1 «Розроблення основних програмних засобів автоматизованої системи фільтрації зовнішньої інформації» (керівник М.Ю. Ільченко )
 
Госпдоговірна НДР за договором №1/4020-06 „Інформаційно-консультаційні послуги з питань використання сучасних технічних засобів та систем та їх рекламування як спосіб просування телекомунікаційних послуг” (керівник Уривський Л.О)
 
Госпдоговірна НДР за договором №15/19-13 „Поставка експериментальних панелей з терморегулюючими покриттями для КА «Мікросат»” (керівник Рассамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором № ДЗ/485-2013 „Разработка малогабаритной тропосферной радиорелейной станции с повышенной помехозащищенностью «Эврика-Л»” (керівник Кравчук С.А.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2012 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №Н/3-2012 "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень" (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР №12 "Розроблення концепції Єдиної національної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та технічного завдання на створення Єдиної національної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами
 
Госпдоговірна НДР за договором № 05-112 «Дослідження і проведення науково-технічної експертизи Технічного проекту на створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» (керівник Коваль О.В.)
 
Госпдоговірна НДР за договором № 15/18-11 «Розробка, виготовлення та автономні випробування експериментальних панелей з терморегулюючими покриттями для льотних випробувань на КА» «Мікросат» (керівник Расамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №2 «Розробка та виготовлення дослідних зразків комп’ютерних комплексів ...
 
Госпдоговірна НДР за договором №161/16.10.12-1. «Розроблення теоретичних основ побудови автоматизованої системи фільтрації зовнішньої інформації у корпоративних і галузевих мережах» (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №59 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания» (керівник Коваль О.В.)
 
Госпдоговірна НДР №01/11 „Надання консультаційних послуг по підготовці технічної докумкентації «Розробка технічного проекту створення системи централізованого пожежного та техногенного спостерігання за пожежною та техногенною автоматикою на об’єктах»”
 
Госпдоговірна НДР за договором 008/07-2005/STE-2-150-Д/к-2005 з Китайською Народною Республікою „Створення оптоелектронних гоніметрів нового покоління” (керівник Іванов С.В.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2011рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №Н/10-2011 "Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень" (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №79 „Розробка та дослідження системи електромагнітного екранування плоских відео моніторів” (керівник Левченко Г.Т.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №1/8-4020 «Науково-технічний супровід розгортання мультисервісної мережі зв’язку на базі технологій широкосмугового радіо доступу» (керівник Кайденко М.М.)
 
Госпдоговірна НДР № М/106-2010 за Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова “Нові електроні рішення, включаючи нанотехнології, що дозволяють реалізувати безперервний зв’язок” (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР №М/340-2011 за Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова „Нові електронні рішення, включаючи нанотехнології що дозволяють реалізувати безперервний зв’язок з мобільним абонентом, який рухається з високою швидкістю”
 
Госпдоговірна НДР за договором 17/2.031-10 „Розробка системи контролю і регістрації теплотехнічних параметрів та керування сонячною водогрійною установкою (керівник Рассамакін Б.М.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2010 рік

 
  
За державним замовленням договір № ДЗ/498-2009 “Технології створення науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ (керівник Рожен О.П.)
 
За державним замовленням договір № Д3/494-2009 “Безпроводова система передачі даних в НВЧ діапазоні” (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №2-Т/10 “Аналіз програмного забезпечення з управління системою зв’язку з використанням транкінгових засобів зв’язку”(керівник Єрмольчев А.В.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №12 з Державною адміністрацією зв’язку „Координація та міжнародно-правовій захист національних супутникових мереж України” (керівник Липатов А.О.)
 
За державною науково-технічною програмою договір № ІT/ 549–2009 «Створення мережі доступу загальноосвітніх навчальних закладів до інформаційних ресурсів» (керівник Ільченко М.Ю.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №25/4020-08 „Налагодження та вимірювання параметрів антен для засобів зв’язку” (керівник Крилач О.Ф.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №1/8-4020 «Науково-технічний супровід розгортання мультисервісної мережі зв’язку на базі технологій широкосмугового радіо доступу» (керівник Кайденко М.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №17/2.031-10 „Розробка системи контролю і реєстрації теплотехнічних параметрів та керування сонячною водогрійною установкою” (керівник Левченко Г.Т.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2009 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №Д/10-23 «Дослідження проблемних питань удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення» з метою забезпечення широкого доступу громадськості до проблем реформування ЖКГ» (керівник Рожен О.П.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №15 "Координація національних супутникових мереж- 2009" (керівник Ліпатов А.О.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №16/3.019-08 "Розробка системи контролю і реєстрації теплотехнічних параметрів та керування сонячною водогрійною установкою" (керівник Рассамакін Б.М.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2008 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором № 34-/3-08 «Координація національних супутникових мереж» (керівник Ліпатов А.О.)
 
Госпдоговірна НДР за договором № 3-ЖКГ «Розроблення методичних рекомендацій щодо наповнення та інформаційного супроводження розділу «ЖКГ» науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ» з метою підвищення ефективного реформування галузі» (керівник Рожен О.П
 
Госпдоговірна НДР за договором № 1-РНБО/08 «Розроблення концептуальних основ інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень» (керівник Голишев Л.К.)
 
Госпдоговірна НДР за договором № 2-ЖКГ/08 "Розроблення структури та формування систем аналітичної обробки та НТ інформації про впровадження наукових підходів та інноваційних рішень у ЖКГ для забезпечення широкого доступу до наукових досягнень у цій сфері"
 
 

 Госпдоговірні НДР 2007 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором № 1520/12 „Розробка удосконаленого складу фторопластового покриття, технології його нанесення і нанесення покриття на металеві елементи конструкції телескопу, що контактують з дзеркалами” (керівник Рассамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №1520/14-05 „Проведення термовакуумних випробувань функціонування сканерів космічного апарату „МС-2-8 ” під впливом основних факторів космічного простору” (керівник Рассамакін Б.М.)
 
Госпдоговірна НДР за договором №04/4020-03 «Розробка програмного забезпечення сучасних та перспективних телекомунікаційних систем» (керівник Доровських А.В.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2006 рік

 
  
Госпдоговірна НДР за договором №303 "Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" (керівник Пілінський В.В.)
 
 

 Госпдоговірні НДР 2005 рік

 
  
Госпдоговірна НДР №ДП/142 ”Розробка науково-технічних основ створення нових високошвидкісних мікрохвильових систем широкосмугового доступу” (керівник Ільченко М.Ю.)