Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Дослідження і консалтинг

 
 • дослідження предметної області та формування постановок ключових завдань для їх подальшої автоматизації;
 • розробка алгоритмів розв'язку задач і формування бізнес-процесів для їх подальшої реалізації як частини інформаційної системи;
 • вирішення наукових та практичних проблем за такими напрямками:
  • оптимізація бізнес-процесів,
  • комплексний аналіз даних та прогнозування,
  • визначення ключових показників ефективності організації;
 • розробка архітектурних рішень інформаційних систем для підвищення ефективності роботи при одночасному зниженні загальних витрат;
 • розробка вимог до IT-інфраструктури для досягнення максимальної ефективності роботи інформаційної системи при вирішенні ключових завдань;
 • дослідження існуючої IT-інфраструктури і формування звітної документації із зазначенням «вузьких місць»;
 • визначення комплексу заходів щодо оптимізації IT-інфраструктури для підвищення ефективності використання наявних апаратних ресурсів і програмного забезпечення, зниження витрат на експлуатацію.