Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень

 

НАНЦ.JPGМетою роботи є розробка підходів до побудови Національного Центру Антарктичних Даних (НЦАД), а саме його системної інфраструктури та інтеграційної платформи для вирішення задач збору, обробки, передачі та представлення даних, що постають перед НЦАД, а також визначення можливості забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський" при використанні супутникового зв’язку для надійної, безперервної передачі інформації з мінімальними витратами.

Дана робота покликана вирішити проблеми організації єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень, вибору, обґрунтування та створення системної інфраструктури для надання інформації широкому колу науковців, які працюють в різноманітних міждисциплінарних галузях знань як в Україні, так і за кордоном, а також пошук та виявлення супутникової мережі (існуючої або такої, що планується), супутник якої був би розташований на геостаціонарній орбіті і по своїм технічним характеристикам міг би забезпечити відносно якісний та недорогий зв’язок станції з материком.

Основним завданням побудови НЦАД є розгортання потужного порталу знань, які отримують в результаті досліджень, що проводяться на станції Академік Вернадський, організація його ефективного функціонування та встановлення інтерактивного зв’язку з антарктичними станціями в цілому і зі станцією Академік Вернадський. Для цього проводяться роботи щодо інтеграції програмного забезпечення та підтримки роботи автоматизованої системи збору, зберігання, обробки та передачі інформації, створення систем метаданих та розробки онтологій.

 НАНЦ2.JPG

В частині доступу до інформаційних ресурсів НЦАД наявні на станції Академік Вернадський такі проблеми:

  • віддаленість материка Антарктика від вузлів з розвиненою телекомунікаційною структурою;
  • кліматичні умови та розташування материка дозволяють використовувати лише супутниковий зв'язок або недостатньо надійний і недостатньо якісний зв'язок на коротких хвилях;
  • розташування материка у високих широтах призводить до обмеженого доступу до геостаціонарної орбіти, на якій розташовано основну масу супутників зв’язку;
  • через відсутність населення, антени бортових ретрансляторів більшості супутників направлені повз Антарктику;
  • станція Академік Вернадський розташована на широті 65 град. південної широти, а тому антени, направлені на геостаціонарний супутник, будуть мати малий кут місця, що призведе до подорожчання обладнання або погіршення якості зв’язку.

НАНЦ3.JPG

В результаті роботи:

  • проаналізовані і розроблені рекомендації щодо застосування новітніх високоефективних технологій для побудови порталу «НЦАД»;
  • розроблено модель представлення знань на порталі «НЦАД»;
  • розроблені вимоги до порталу «НЦАД»;
  • визначено конкретні ділянки геостаціонарної орбіти, на яких можуть розміщуватись ШСЗ, що забезпечують вихід в Інтернет;
  • визначено конкретні ділянки геостаціонарної орбіти, на яких можуть розміщуватись ШСЗ, що забезпечують прямий зв'язок з Києвом.