Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Господарчо-договірні роботи

 
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
Опис роботи
  
Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень
Розробка підходів до побудови Національного Центру Антарктичних Даних (НЦАД), а саме його системної інфраструктури та інтеграційної платформи для вирішення задач збору, обробки, передачі та представлення даних, що постають перед НЦАД, а також визначення можливості забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський" при використанні супутникового зв’язку для надійної, безперервної передачі інформації з мінімальними витратами.
з 2011
«Дослідження проблемних питань удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення» з метою забезпечення широкого доступу громадськості до проблем реформування ЖКГ»
​Розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення», а саме удосконалення процесу структуризації та формування інформації у сфері розвитку ЖКГ для розміщення на діючому порталі «Життєзабезпечення».​
березень 2009 - червень 2009
Розробка, розгортання і супровід науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ»
​Мета роботи: побудова інтегрованого єдиного інформаційного середовища науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ», яке включає в себе розподілені та локальні цифрові ресурси порталу (науково-інформаційні, адміністративні, програмні тощо), а також комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують використання цих ресурсів та повне функціональне управління ними. Впровадження результатів роботи можливо в усіх установах країни, що мають державну і недержавну власність з метою автоматизації поточних робіт.​
2009-2010
"Розроблення концептуальних основ інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень"
​Розроблено концептуальні основи інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень у вигляді звіту. Результати НДР запроваджені: Інститут проблем національної безпеки при РНБО України.​
2008
“Технології створення науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ”
​Розроблено структуру та змістовне формування даних про хід реформування ЖКГ та впровадження наукових та інноваційних рішень у цій сфері для розміщення на діючому науково-інформаційному порталі «НаукаІнформ», що забезпечить участь Мінжитлокомунгоспу у розбудові загальноукраїнського науково-інформаційного порталу «НаукаІнформ» в частині широкого інформування громадськості щодо реалізації державної житлової політики та реформування у сфері житлово-комунального господарства.​
2008
“Впровадження, вдосконалення та супровід програмних комплексів «Ліки» та Чорнобильського банку даних (ЧБД)”
​Удосконалено програмний комплекс ЧБД та "Ліки". Проведена актуалізація даних в Центральному сегменті м. Києва у відповідності з даними районів ЧБД.Розроблена структура обміну інформацією між аптеками та головним управлінням у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).​
2008
 

 Науково-дослідні роботи

 
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
Опис
  
Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень  на базі веб-сервісів
Метою роботи є створення платформи надання веб-сервісів на основі модифікованого моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, який включає етапи раннього прототипування і тестування, що дозволить підвити ефективність проектування, розробки та виконання програмних компонентів інформаційно-сервісного простору, а також дозволить підвищити продуктивність розподілених обчислень за рахунок введення паралелізації як в моделі веб-сервісів, так і обчислювальних процесів
2011-2012
Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі
Метою роботи є побудова технології для рішення задач доступу, управління та організації взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів в гетерогенному розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі за рахунок використання інтелектуальних агентів та мультиагентних систем та розробка відповідних інструментальних засобів, що будуть реалізовувати основні положення цієї методології
2010-2011
Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі
Метою роботи є побудова методології доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, які покладені в основу програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних систем в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.
2009-2010
Адаптивна технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі
Метою роботи є побудова методології обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі та створення інструментальних засобів проектування та розробки, прив’язки до предметної області, настроювання та адаптації програмних модулів використання інформаційних і обчислювальних ресурсів у телекомунікаційному середовищі та здійснення розподілених обчислень в ньому.
2008-2009
Програмний комплекс створення, інтеграції та реінженірінгу інформаційних і функціональних ресурсів в телекомунікаційному середовищі
Вперше науково обґрунтовано та запропоновано методологію побудови програмного комплексу для розробки та розподілення інформаційних ресурсів, зокрема запропоновано:метод інтеграції інформаційних систем з утворенням єдиного інформаційного середовища, математичні моделі та алгоритми, а також WEB-орієнтоване програмне забезпечення інтеграції прикладних систем у єдиному інформаційно-телекомунікаційному середовищі.
Розроблено інтернет-портал НТУУ “КПІ” з використанням технології SharePoint та проведено впровадження його пілот - проекту в дію.
2006-2008
Створення віртуальної мережі навчальних закладів на базі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій 
Удосконалено методи проектування бездротових мереж WLAN802.11 та WiMAX802.16, які розглядаються як частина комплексної методології проектування корпоративних інформаційно-телекомунікаційних мереж і відрізняються від існуючих (насамперед, Ekahau Site Survey, WinProp тощо) застосуванням методу мінімаксної оптимізації у поєднанні із емпіричними геометричними моделями розповсюдження радіохвиль та урахуванням навантаження для вирішення задачі розміщення точок радіодоступу, що дозволяє зменшити загальну вартість мережі.
2005-2007
Інформаційна система управління інженерним документообігом на основі єдиної моделі виробничого середовища
Розроблено методологію та нові принципи і архітектурні рішення побудови корпоративної інформаційно–телекомунікаційної системи автоматизованого управління інженерним документообігом машинобудівного підприємства, тісно пов’язаної з процесами виробництва, що дозволяє значно скоротити строки підготовки виробництва та наблизити якість продукції, що випускається до рівня світових стандартів
2003-2005
Побудова методологій, моделей, підходів для створення інформаційних ресурсів навчальних закладів
Розроблено методологію, моделі та методики по створенню інтегрованих інформаційних ресурсів з навчальної, наукової та адміністративно-управлінської діяльності навчальних закладів різного рівня
2002-2004
 

 Наші проекти

 
Назва
  
  
25.05.2011 13:56Відомості про присутність відсутніITS\liana