Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
  
  
  
Анотація
Вкладення
  
The 1th International Conference «Advanced Information Systems and Technologies, AIST 2012»
2 012
Popova I.M.
Abstract – necessity of improvement of the national legislation which regulates granting of administrative services with use of information Technology.
Вкладення
  
Журнал «Правова інформатика», випуск 31/2011
2 011
Попова І.М.
У статті висвітлені питання, пов'язані з застосуванням електронного документу. Також досліджено особливості паперової копії електронного документу та порядку її засвідчення.
Вкладення
  
Часопис Хмельницького університету управління і права, випуск 2/2011, стор. 242-247
2 011
Баранов О.А., Попова І.М.
Обґрунтовується необхідність вдосконалення вітчизняного законодавства, що регламентує надання адміністративних послуг з використанням електронних документів і цифрового підпису
Вкладення
  
Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1-2.
2 010
Попова І.М., Зінченко О.О., Глоба Л.С., Дяденко О.М. 
В роботі проаналізовані послуги, які надаються в сучасних мобільних мережах, виявлені проблеми при наданні послуг операторами зв'язку.
Вкладення
  
4-а міжнародна науково-технічна конференція і 1-а студентська науково-технічна конференція, Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій": Збірник тез. К.: НТУУ "КПІ", 2010.
2 010
Зінченко О.О., Глоба Л.С., Попова І.М., Липисивицький П.М.
Вкладення
  
Збірник доповідей щорічних Рішельєвських академічних читань, вересень 2010р., стор. 79-81
2 010
Баранов О.А., Попова І.М.
У роботі розглянуто електронний уряд як механізм державного управління, необхідним елементом якого є надання адміністративних послуг. Виявлені напрямки подальшого дослідження процесу надання адміністративних послуг за допомогою інформаційних технологій.
Вкладення
  
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
2 009
Глоба Л.С., Попова І.М., Лапа М.В.
Вкладення
  
5-я Международная молодежная  научно-техническая конференция “Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2009” 
2 009
Глоба Л.С., Попова І.М., Гетьман О.В.
Аpproach to realization of the e-learning on the
platform of Moodle in institute of telecommunication of NTUU
―KPI‖.
Вкладення
  
Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій":  
2 009
Глоба Л.С., Попова І.М., Охріменко О.Г.
Was showed a structure of the portal under headings and listed areas of the portal.
Вкладення
  
Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій":  
2 009
Глоба Л.С., Попова І.М., Рублевська В.В. 
Was showed a structure of the portal under headings and listed areas of the portal.
Вкладення
  
Проблеми телекомунікацій
2 009
Зінченко О.О., Глоба Л.С., Попова І.М., Липисивицький П. 
After Internet appearence the problem of tariff policy of services has originated. There are two approaches considered in the report to solve this problem. Conversion to architecture IMS.
Вкладення
  
19-й Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии»
2 009
Реверчук А.В., Дяденко А.Н., Попова И.М.
Проанализированы существующие про-блемы тарификации услуг в сетях мобильных операторов связи. Предложено открытое решение, которое позволит предоставлять конвергированые услуги в различных сетях связи с прозрачной и гибкой тарификацией.
Вкладення
  
Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1-2. 
2 008
Курдеча В.В., Попова І.М.
В работе рассмотрены алгоритмы создания
распределенных СУБД, с учетом ограничений (материальная
часть и требования к функциональности системы). Построение
системы можно осуществить с отказом от использования
некоторых классических принципов построения
распределенных СУБД. Это приведет к незначительному
уменьшению функциональности системы и значительному
удешевлению системы.
  
Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій"
2 008
Попова І.М., Зінченко О.О. 
Вкладення
  
Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій": Збірник тез. К.: НТУУ "КПІ", 2008.
2 008
О.О. Зінченко, І.М. Попова
In this paper directions of development are considered in the field of formation of informative society on an example Information Telecommunication Networks Department, NTUU“KPI”.
Вкладення
  
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
2 006
Глоба Л.С., Лапа М.В., Попова І.М.
Вкладення
  
Наукові вісті НТУУ "КПІ" 
2 005
Глоба Л.С., Лапа М.В., Попова І.М.
Вкладення
  
Баранов О.А., Попова І.М.
У роботі розглянуто електронний уряд як механізм державного управління, необхідним елементом якого є надання адміністративних послуг. Виявлені напрямки подальшого дослідження процесу надання адміністративних послуг за допомогою інформаційних технологій.