Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

2011.jpg

 

В 2009 році студенти кафедри приймали участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, спеціальності «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ`ЯЗКУ», який проходив на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова:

 

 

 
 Єрмакова К.О. – нагороджена дипломом 1-го ступеня; Кушнір В.В. – нагороджений дипломом 1-го ступеня; Кирилков В.В. – нагороджений дипломом 1-го ступеня;Тихоненко Ю.Ю. – нагороджена дипломом 3-го ступеня; Шестак В.І. – нагороджений дипломом 3-го ступеня:


​Іменні стипендії ВАТ "Укртелеком" отримали 2 студентів: Полотняк І.С. гр., Мельничук І.Є. Стипендію Мера отримували 3 студента Єрмакова К.О., Ящук О.С. і Тихоненко Ю.Ю. Стипендію Ректора НТУУ "КПІ" отримували 2 студента Ящук О.С. і Тихоненко Ю.Ю:


В 2010 році Осіпчук С.О. (науковий керівник Шелковніков Б.М.) отримав 3-ю премію (грошову) та диплом за кращу наукову роботу, представлену молодим вченим, Коваленко О.І. отримала грамоту – за кращу наукову роботу, представлену молодим вченим:


У цьому ж році студенти кафедри приймали участь у 2-му етапі Всеукраїнської олімпіади з напрямку «Комп`ютерні науки», яка проводилась на базі Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ): Гаєвий В.В., Кирилков В.В., Кононенко В.М.; участь в 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», яка проводилась на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова:з напрямку «Телекомунікації» приймав участь студент 4-го курсу Буртовий С.С.; з спеціальності «Інформаційні мережі зв`язку» приймали участь 3 студента 5-го курсу Білодід Б.В., Покидченко І.С., Бізянов В.В. – отримали 2-ге місце в командному заліку; участь у 2-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технічних наук, спеціальності «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ», «ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ`ЯЗКУ», який відбувався на базі ОНАЗ ім. О.С. Попова: Осипчук С.О. (доповідач) – нагороджений грамотою.

 

 
В 2011г. Дяденко О.М. захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв’язку», спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  Науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С.
 
 
Стипендію Ректора НТУУ "КПІ" в 2011р. отримала студентка гр.ТІ-61м Фігурна О.С.
 В 2011р. захистив магістерську дисертацію Оленюк В., Рибіна К.

 Диплом Оленюка.jpg
Диплом Рыбиной.png

Продовжують навчання у подвійній магістратурі 2 магістра з кафедри ІТМ гр. ТІ-62М Гаєвий В.В. і Кирилков В.В.

 

 

<== Повернутись