Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Редактор вмісту

 
 

Інформаційно-комунікаційні технології


Назва спеціальності

172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Назва освітньої програми (спеціалізації)
Інформаційно-комунікаційні технології

Факультет

Інститут телекомунікаційних систем

Випускаюча кафедра

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж

Кваліфікаційні рівні

Форми навчання

денна, заочна

Унікальні специфічні знання, вміння та навички якими володіють випускники

Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж здійснює підготовку фахівців у напрямку забезпечення користувачів послугами телекомунікаційних мереж та програмним забезпеченням їх функціонування. Випускники володіють знаннями, вміннями та навичками, ща дозволяє їм аналізувати та впроваджквати телекоунікаційні технології, розробляти програмне забезпечення прийому-передавання інформації та абонентського доступу до ресурсів телекомунікаційних мереж, виконувати моніторинг, проводити моделювання, системний аналіз, дослідження операцій, забезпечувати захист інформації в інформаційно-телекомунікаційному середовищі.

Теми дипломних робіт (основні напрямки магістерських досліджень)

Магістерські роботи направлені на дослідження в сфері удосконалення технологій надання послуг користувачам телекомунікаційних мерж шляхом аналізу, розрахунку та комп’ютерного моделювання. До напрямків робіт належать: алгоритмічне та програмне забезпечення захисту інформації в мобільних мережах; дослідження можливості підвищення якості послуг в супутникових мережах зв’язку; автоматизація технологій тестування працездатності базових станцій систем стільникового зв’язку; гетерогенні телекомунікаційні мережі надання мультимедійних послуг.

Місця проходження практики

ВАТ Укртелеком, ТОВ "Голден Телеком", ЗАТ "ДАТАГРУП", ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем.", ЗАТ "Український Мобільний Зв’язок", ТОВ "Глобал Телеком", ВАТ "Бамкомзв’язок", Huawei Technologies Co., LTD., "ІНВЕКС Телеком" і т.і.

Ким можуть працювати випускники відповідно до державного класифікатора професій

Випускники ІТС можуть працювати в якості керівників середнього та нижчого рівнів управління, спеціалістів виробничих підрозділів підприємств, консультантів з інформаційного забезпечення.
Бакалаври можуть працювати на інженерних посадах телекомунікаційних компаній та організацій з експлуатації та обслуговування апаратури.
Магістри можуть працювати на організаційних науково-дослідних та керівних посадах в галузі телекомунікацій і виконувати наукові дослідження та розробки інформаційно-телекомунікаційних технологій, приймати тактичні та стратегічні рішення з технологічних задач роботи обладнання систем та мереж зв’язку.

Де працюють випускники

Випускники ІТС працюють в установах державної та недержавної форм власності: ВАТ “Укртелеком”, „Датагруп”, МТС, „Київстар”, ЗАТ “УкрСат”, „Голден Телеком”, “Воля Кабель”,  “Моторола”, „HUAWEI TECHNOLOGIES”, банківських установах – “Банкомзв’язок”,  в компаніях з інформаційними послугами ТОВ “Комп’ютер та сервіс”, ТОВ “Телеком – дистрибюшен”, СП ТОВ  “Інтернешнл Телеком’юнікешен Компані”, НДЦ „Квазар” та в багатьох інших.

Додаткова освіта: підвищення кваліфікації, друга вища, тренінги, тощо

ІТС готує фахівців за другою вищою освітою за спеціальністю: Інформаційно-комунікаційні технології​​