Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
​​Освітня програма
«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»


 

Освітня програма (спеціалізація) «Інформаційно-комунікаційні технології» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку за загальною програмою галузі ​знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.

business.png​​​
Освітня програма​ спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

    •   проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;

    •   проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами;

  ​  •   створення та використання новітніх технологій IoT (Internet of Things), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;

    •   проектування програмно-апаратних платформ, вузлів обробки даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;

    •   створення енергоефективних інтелектуальних   ​протоколів та засобів паралельної, колективної ​обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування «хмарних ресурсів та сервісів».
  

Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану, інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

Рівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню  апаратно-програмної інфраструктури, гетерогенних Інтранет-базованих середовищ, «хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розв​итку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій всепроникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.

Cпівпраця з провідними компаніями - розробниками спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема Microsoft, Ericsson, EPAM, HuaweiNokia Corporation, а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг адаптує наших випускників до роботи як в зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються:

  • інформаційно-комунікаційними технологіями;
  • програмними платформами та сервісами;
  • базами даних;
  • сховищами інформації;
  • дата-центрами;
  • обчисленнями в глобальному середовищі на  адміністративних посадах;

​в якості розробників Інтернет-послуг і адміністраторів дата-центрів, баз даних, електронних сховищ інформації.

microsoft.pngnokia.pnghuawei.png ericsson.png

Вивчають: технології, мови та засоби програмування, побудову програмно-апаратних платформ для отримання Інтернет-послуг та сервісів, підходи щодо створення, адміністрування та супроводу програмно-апаратної інфраструктури операторів зв’язку, провайдерів Інтернет-послуг,  елементи гетерогенного середовища на базі Інтернет, Інтранет, «хмарних» технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G- комунікаційними мережами для забезпечення якісного обслуговування користувачів, технології IoT (Internet of Things), організацію інформаційної взаємодії комунікацій.
 
Можуть працювати​: у в центрах обробки даних та з програмними сервісами міжнародних та вітчизняних телекомунікаційних компаній, в структурі ІТ-оператора, компаніях мобільного оператора, в ІТ-компаніях, що застосовують програмно-визначальні базові мережі, надають послуги зв'язку та Internet, у фірмах-розробниках спеціального ПЗ,  в технічних відділах банків та організацій різних форм власності, що використовують мережні технології​.

​​​​

​​​​
                    Перелік предметів бакалаврату​                                       Навчальні плани​