Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 
Освітня програма (спеціалізація) «Інформаційно-комунікаційні технології» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії та спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із проектування:
  • ​гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час  у будь-якому місці;
  • «хмарних» дата-центрів, доступних через 3G, 4G, 5G- комунікаційні мережі; 
  • створення та використання новітніх технологій IoT
  • побудови інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;
  • створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельної, колективної обробки значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів;
  • застосування «хмарних ресурсів та сервісів».
 
                     slide_learn1.jpg
 
Випускники працюють у провідних компаніях як Microsoft, Ericsson,
EPAM, Huawei, Nokia Corporation
а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг.​
 
 Правила прийому до ​КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2020 році (правила)