Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Перелік предметів бакалаврів

 
  
Вища математика
Загальна фізика
Основи метрології
Екологічні навчальні дисципліни
Охорона праці та цивільний захист
Основи теорії кіл
Електродинаміка та поширення радіохвиль
Економіка і організація виробництва
Нормативні засади телекомунікацій
Вступ до спеціальності
Основи теорії телекомунікацій і радіотехніки
Економіка організації та планування виробництва
Історія України
Українська мова за професійним спрямуванням
Філософія
Історія української культури
Політологія
Основи конституційного права
Іноземна мова
Інженерна та комп'ютерна графіка
Інформатика
Телекомунікаційні мережі
Спеціальні розділи математики
Схемотехніка
Прикладне програмування в телекомунікаційних системах
Програмні засоби в телекомунікаційних системах
Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем
Телекомунікаційні безпроводові системи
Мережні технології
Передавальні та приймальні пристрої систем радіозв'язку
Інформаційне забезпечення мобільних мереж телекомунікацій
Інформаційне забезпечення телекомунікаційних мереж
Захист інформації в телекомунікаційних системах
Історія науки і техніки
Теорія массового обслуговування
Дослідження операцій
Інтернет системи
Моделювання глобальних мереж
Переддипломна практика
Дипломне проектування
1 - 40Далі
 

 Перелік предметів магістрів та спеціалістів

 
  
Філософські проблеми наукового пізнання
Педагогіка вищої школи
Маркетинг підприємства зв'язку
Менеджмент в телекомунікаціях
Організація наукових досліджень та розробок в галузі телекомунікацій
Основи наукових досліджень
Іноземна мова професійного спрямування
Патентознавство та авторське право
Математичні методи оптимізації
Математичне моделювання систем та процесів
Охорона праці в галузі
Інтелектуальна власність
Теорія мереж та управління
Інтелектуальна обробка інформації
Програмування апаратних засобів
Системи абонентського доступу
Технології обслуговування телекомунікаційних систем
Математичні методи аналізу та проектування телекомунікаційних систем та мереж
Імітаційне моделювання систем та процесів
Основи прикладної теорії інформації для телекомунікацій
Теорія прийняття рішень та системний аналіз
Цивільний захист
Системне проектування телекомунікаційних мереж
Операторська платформа надання послуг
Завадостійке кодування в телекомунікаційних технологіях
Інформаційне забезпечення синхронізації часу в телекомунікаційних мережах
Основи сталого розвитку суспільства
Системи розподіленої обробки інформації в телекомунікаційних мережах
Розробка інформаційних ресурсів та систем
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Методи проектування в телекомунікаціях