Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Участь у конференціях, виставках

 

 Викладачі, аспіранти та студенти приймають активну участь у  наукових конференціях та виставках.

 • У лютому 2012 року викладачі кафедри ІТМ прийняли участь в II Міжнародній науково-технічній конференції OSTIS (Відкриті семантичні технології проектування інтелектуальних систем), яка проходила в м. Мінськ (Білорусь), на якій їх наукові роботи були відзначені грамотами. Новогрудська Ріна Леонідівна отримала грамоту за кращу доповідь молодого вченого від Російської асоціації штуного інтелекту, а Алєксєєв Микола Олександрович та Терновой Максим Юрійович отримали грамоти за кращі доповіді молодих вчених від Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки та рекомендації щодо публікацій своїх робіт в фахових виданнях університету.

грамотаграмотаграмота

 • В вересні 2011 року співро​бітники кафедри ІТМ приймали участь у конференції  КрыМиКо'2011. Аспірантка Кот Т.М. отримала грамоту в номінації "Найкраща наукова робота молодих вчених (аспірантів)"​
​​Грамота_Кот_2011.jpgКрыМиКо-2011.jpg
 • В 2011 році співробітники кафедри ІТМ приймали участь у V Міжнародній конференції  "Проблеми телекомунікацій - 2011".
ПТ-11 (1).jpgПТ-11 (2).jpgПТ-11 (3).jpg
 •  В вересні 2010 року співробітники кафедри ІТМ приймали участь у конференції  КрыМиКо'2010. 
 •  В вересні 2009 року співробітники кафедри ІТМ приймали участь у конференції  КрыМиКо'2009. Аспірантка Скуліш Марія Анатоліївна отримала другу премію в номінації "Найкраща наукова робота молодих вчених (аспірантів)"​

DSC_0041.JPGDSC_0096.JPGДиплом Крымико Скулиш.JPG

 • В вересні 2008 року співробітники кафедри ІТМ приймали участь у конференції  КрыМиКо'2008. Аспірант Курдеча В.В. отримав другу премію в номінації "Найкраща наукова робота молодих вчених (аспірантів)"​
   

 

Публікаціїї статей науково-педагогічних працівників>>

 

    
 • В лютому 2007 року співробітники кафедри ІТМ приймали участь у конференції TCSET'2007 "8-а Міжнародна науково-технічна конференція Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та комп'ютерної інженерії"Для открытия меню воспользуйтесь сочетанием клавиш SHIFT+ВВОД (в новом окне). в м. Поляна
   

 

 

 Публікації

 
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
Назва
Тема
  
  

​L.Globa, T.Kot, K.Iermakova

​Three-Level Approach to Information Processing

20.12.2008
  

​M.Alieksieiev, K.Iermakova, V.Kushnir

​Analysis of mathematical algorithms paralleling efficiency using parallel programming technology

20.12.2008
  

​B.Bilodod, O.Dmitrienko,M.Ternovoy

​Comparative analysis of the VoIP Software

20.12.2008
  

​Глоба Л.С., Алєксєєв М.О., Єрмакова К.О., Кушнир В.В.

​Паралельні обчислення в платформах надання послуг мобільним оператором зв’язку

 
01.02.2009
  

​Глоба Л.С., Єрмольчев А.В., Оленюк В.М.

​Инструментарий проектирования и разворачивания бизнес-процессов в распределенных системах

01.02.2009
  

​Глоба Л.С., Курдеча В.В.

​Метод обновления программного обеспечения в мобильных SDR-системах

01.02.2009
  

​Дмитрієнко О.Ю., Білодід Б.В., Терновой М.Ю.

​Програмне забезпечення Інтернет-телефонії

01.02.2009
  

Зінченко О.О., Глоба Л.С., Дяденко О.М., Попова І.М

​Послуги в сучасних мобільних мережах України

01.02.2009
  

​Глоба Л.С., Попова І.М., Гетьман О.В.

​Основні засади впровадження дистанційної освіти в Україні на прикладі бакалаврату «Телекомунікації»

20.04.2009
 

 Публікації науково-педагоічних працівників за 2008 рік

 
 1. Larisa S. Globa «CASE Tools for Distributed IT-System Accounting Multithreading” "Polish J. of Environ. Stud ", Vol. 16, No. 5B (2007), 135-140
 2. Глоба Л.С., Ермольчев А.В. «Использование современных технологий для построения распределенных систем» Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1. – 2008.
 3. Глоба Л.С., Ермольчев А.В. «Использование современных технологий для построения распределенных систем (продолжение). Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1. – 2008.
 4. Глоба Л.С., Алексеев Н. А., Feldman Marius, Молчанов Ю. М. «Классификация веб-ориентированных систем публикования и подписки информационных ресурсов» Вісник Харк. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна, серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління". - Вип. 9, № 809, 2008. - С. 3 - 8.
 5. Larisa S. Globa Kot T.M., Lysenko D.S. «Multithread Computing based on Finite State Machine» Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1. – 2008. – С. 61-65.
 6. Глоба Л.С., Терновой М.Ю., Штогріна О.С."Технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі"  Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники», ч. 1. – 2008. – С. 61-65.
 7. Глоба Л.С.,Терновой М.Ю., Штогріна О.С. Створення баз нечітких знань для інтелектуальних систем управління Міжнародний науково-технічний журнал «Комп’ютинг», Том 7, Випуск 1. Тернопіль, 2008. – С. 70-79
 8. Larisa S. Globa, Т.Kot,V. Olenyuk "Prototyping Tool Development"“Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science” Proceedings of the International Conference TCSET’2008, February 18-23 ,, 2008, Lviv-Slavskе, Ukraine, Lviv, Publishing House of Lviv Polytechnic, p.p. 101-102
 9. Larisa S. Globa, Т.Kot,K.Iermakova "Parallel computing process algorithm"Материалы 18-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Крымико’ 2008). – Севастополь, Вебер 2008. – С.368-369.​
 

 Публікації статей науково-педагогічних працівників кафедри за 2007р.

 

 1. Глоба Л.С., Курдеча В.В. «Модель выполнения беспроводных транзакций». Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 2 стор.
 2. L.Globa., A. Dyadenko “Performance-Cost” -Ratio Estimation by WiMAX/802.16 Networks Deployment. Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 3 стор.
 3. Глоба Л.С., Терновой М.Ю. «Подход к созданию базы нечетких знаний для интеллектуальных систем управления» Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 2 стор.
 4. Глоба Л.С., Ільченко М.Ю., Артеменко М.Ю., Беркман Л.Н., Толюпа С.В. «Интеллектуальная система управления современными сетями на верхнем уровне модели OSI» - Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 5 стор.
 5. Глоба Л.С., Лысенко Д.С., Кот Т.Н. «Учет мультипотоковости при разработке современным информационных систем» - Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 2 стор.
 6. Глоба Л.С., Кот Т.Н., Оленюк В.Н. «Применимость существующих и разработанного CASE-инструментария на этапах жизненного цикла разработки Программного обеспечения» - Материалы конф. в 2 т. - Севастополь: Вебер, 2007. – 2 стор.
 7. L.Globa., Nikolai N. Olekseyev, Nataliya Pingina «Optimization in Software Design & Integration Platform» Proceedngs of the IX-th International Conference CADSM-2007.p.p., February 2007, Lviv-Polyana – 2 стор.
 8. L.Globa, T. Kot «The Project Development and Support Tools» Proceedngs of the IX-th International Conference CADSM-2007.p.p., February 2007, Lviv-Polyana – 2 стор.
 9. Глоба Л.С., Іванов В.О., Терновой М.Ю., Іванова Г.С. «Підхід до створення інтерпретатора мови програмування в корпоративному середовищі» Збірник тез науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій».К: НТУУ «КПІ», 2007- 1 стор.
 10. Глоба Л.С., Терновой М.Ю., «Критерий ухода от нечеткости в экспертных системах» Збірник тез науково-технічної конференції «Проблеми телекомунікацій».К: НТУУ «КПІ», 2007- 2 стор.
 11. L.Globa, T. Kot, D. Lisenko., «Integrated doftware environment development» Proceedings of the 22-тв European conference on operational research EURO XXII. – Prague, 2007. – 1 стор.  
 12. Ternovoy M. «The information processing approach basing on tree-like fuzzy knowledgebases with combined inference scheme» Proceedings of the 22-тв European conference on operational research EURO XXII. – Prague, 2007. – 1 стор.
 13. Глоба Л.С., Кот Т.М., Лисенко Д. «Фукциональные возможности и решения по их усоверщенствованию проекта «FFT Designer» Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007)».Вінниця: УНІВЕРСАМ-Вінниця, 2007 – 2 стор.
 14. Глоба Л.С., Курдеча В.В., «Модель ймовірності виконання мобільних розподілених транзакцій» Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 16-21 апреля 2007 г.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 1 стор.
 15. Глоба Л.С., Молчанов Ю.М., Пономарчук Д.М. «Організація інформаційних Web-порталів на базі технології MS SPPS» Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 16-21 апреля 2007 г.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 1 стор.
 16. Глоба Л.С., Лапа М.В., Молчанов Ю.М., Пономарчук Д.М. «Інтелектуальні методи створення інформаційних баз знань» Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 16-21 апреля 2007 г.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 1 стор.
 17. Глоба Л.С., Скулиш М., Сундучков К.С. «Принцип розподілу мережевого ресурсу між різними видами трафіку» Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 16-21 апреля 2007 г.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 1 стор.
 18. Давиденко О.А., Замирайло Н. «Аспекты практического внедрения системы дистанционного обучения в ИТС» Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций «РТ-2007»: Материалы междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и ученых, 16-21 апреля 2007 г.– Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2007. – 1 стор.
 19. L.Globa A. Luntovskyy, Dietbert Gütter, T. Kot «CASE Tools for IT-System Integration», The 14-th International Multi - Conference on Advanced Computer Systems (ACS), 17-19 October 2007, Międzyzdroje, Poland – 2 стор, "Polish Journal of Environmental Studies" – 8 стор.
 20. L.Globa «CASE Tools for distributed IT-System accounting multithreading», The 14-th International Multi - Conference on Advanced Computer Systems (ACS), 17-19 October 2007, Międzyzdroje, Poland – 2 стор "Polish Journal of Environmental Studies" – 8 стор.  
 21. Алєксєєв М.О., Пінгі¬на Н.В. «Аналіз сучасних технологій розподілених обчислень» Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій": Збірник тез. К.: НТУУ "КПІ", 2007
 22. Терновой М.Ю., Иванов В., Иванова А., «Реализация интерпретатора языка программирования APL как клиент серверного приложения для решения задач в сфере телекоммуника¬ционных услуг» - Материалы 17-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Крымико’ 2007). – Севастополь, Вебер 2007 -2 стор.
 23. Алєксєєв М.О., Задворний В.В. «Обзор технологии интеграции корпоративных информационных систем» -2 стор.
 24. О.І. Ладик, Л.С. Глоба, В.В. Курдеча «Проблеми дистанційного навчання», НМК «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007» м. Львів – 8 стор.
 25. О.І.Ладик, Т.М.Приходько «Підвищення ефективності технології передавання оптичних сигналів» НТК «Проблеми телекомунікацій». К.: НТУУ “КПІ”. 2007, 2 стор.
 26. О.І.Ладик, С.О.Осипчук «Комп’ютерне моделювання електронних вузлів апаратури телекомунікацій», СИЭТ-2007, Одесса- 4 стор.
 27. О.І.Ладик, С.О.Осипчук «Програмне моделювання елементів та вузлів РЕА» НМК «Сучасні проблеми телекомунікацій і підготовка фахівців в галузі телекомунікацій-2007» м. Львів – 6 стор.​