Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Аспіранти ІТМ

 
  
  
  
  
Шифр та назва спеціальності
Тема (напрям) роботи
Бугаєнко Юрій Михайловичд.т.н., проф. Глоба Л.С.2018-2022
172 Телекомунікації та радіотехніка
Спосіб обробки інформації в вузлах IoT
Гаєвий Вадим ВолодимировичГаєвий Вадим Володимировичд.т.н., проф. Глоба Л.С.2017-2021
172 Телекомунікації та радіотехніка
Побудова обчислювальних робочих процесів в розподіленому середовищі
Гвоздецька Наталія Андріївнад.т.н., проф. Глоба Л.С.2019-2023
172 Телекомунікації та радіотехніка
Енергоефективна обробка навантаження у розподіленій обчислювальній системі
Кобзар Людмила Сергіївна д.т.н., проф. Сундучков К.С.2009-2013 рр., заочна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Метод забезпечення якості сприйняття в системі IPTV
Кот Тетяна МиколаївнаГлоба Л.С.2009 - 2012
05.13.12 "Системи автоматизації проектувальних робіт"
Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS
Кубасов Ілля Сергійовичд.т.н., проф. Сундучков К.С.2011-2014 рр., денна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Застосування супутникового радіоканалу для магістарльного звязку і звязку з персональним абонентом
Молчанов Юрій Миколайовичк.т.н., доц. Алєксєєв М.О.2008-2012 рр., заочна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Метод детектування змін в деревоподібних структурах даних
Новогрудська Ріна Леонідівнад.т.н., проф. Глоба Л.С.2009-2012 рр., денна
05.13.12 «Системи автоматизованих проектувальних робіт»
Моделі та методи спеціалізованого Інтернет порталу знань в області міцності матеріалів
Прокопець Володимир Андрійовичд.т.н., проф. Глоба Л.С.2019-2023
172 Телекомунікації та радіотехніка
Методи планування мережі телеком оператора з урахуванням технічних та економічних параметрів
Суліма С.В.Суліма Світлана ВалеріївнаСкулиш М.А.2014-2017
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
​​Методи реконфігурації обчислювальних ресурсів базової мережі на основі тхнології віртуалізації​​
Тихоненко Юлія Юріївнад.т.н., проф. Сундучков К.С.2010-2013 рр., денна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Метод формування OFDM-сигналів для передавання інформації в гібридній радіооптичній мережі
Чердинцева Вікторія Федорівна д.ф.-м.н., проф. Пилипенко А.Ю.2010-2013 рр., денна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Підвищення працездатності систем тарифікації та розрахунків в телекомунікаційних мережах
Ящук Олександр Сергійовичд.т.н., проф. Сундучков К.С.2010-2013 рр., денна
05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»
Селективне перетвоерення в приймачі OFDM-сигналів міліметрового діапазону хвиль
 

 Докторанти ІТМ

 
  
  
  
  
Гетерогенне середовище з динамічною архітектурою для високопродуктивної обробки інформації в розподілених інформаційних системах
  
Методи та засоби побудови розподілених систем обробки інформації з використанням баз нечітких знань
  
Моделі та методи керування обслуговуванням гібридних сервісів в телекомунікаційному середовищі з використанням хмарних ресурсів​
 

 Корисні посилання

 

Програма вступного іспиту в аспірантуру по спеціальності 05.12.02: Вопросы по специальности 05-12-02 2014.docВопросы по специальности 05-12-02 2014.doc

Вимоги до оформлення доповідей аспірантів: Вимоги.docВимоги.doc

Відділ аспірантури та докторантури НТУУ "КПІ": http://aspirantura.kpi.ua

Вища атестаціної комісії України: http://vak.org.ua

Укрпатент: http://www.ukrpatent.org/

Роспатент: http://www1.fips.ru