Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Науково-дослідні роботи кафедри ІТМ

 
  
  
Опис
  
Розробка міждисциплінарного комплексу розподілених обчислень  на базі веб-сервісів проф. Глоба Л.С.
Метою роботи  є створення платформи надання веб-сервісів на основі модифікованого моделе-орієнтованого підходу до розробки програмного забезпечення, який включає етапи раннього прототипування і тестування, що дозволить підвити ефективність проектування, розробки та виконання програмних компонентів інформаційно-сервісного простору, а також дозволить підвищити продуктивність розподілених обчислень за рахунок введення паралелізації як в моделі веб-сервісів, так і обчислювальних процесів
2011-2012
Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі проф. Глоба Л.С.
Метою роботи  є побудова технології для рішення задач доступу, управління та організації взаємодії інформаційних ресурсів та сервісів в гетерогенному розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі за рахунок використання інтелектуальних агентів та мультиагентних систем та розробка відповідних інструментальних засобів, що будуть реалізовувати основні положення цієї методології
2010-2011
Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі проф. Глоба Л.С.
Метою роботи є побудова методології доступу та управління інформаційними та програмними ресурсами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі, які покладені в основу програмних засобів проміжного шару для доступу та виконання розподілених програмних систем в мережах, які використовують технології як проводового так і безпроводового доступу.
2009-2010
Адаптивна технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі проф. Глоба Л.С.
Метою роботи є побудова методології обробки інформації в розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі та створення інструментальних засобів проектування та розробки, прив’язки до предметної області, настроювання та адаптації програмних модулів використання інформаційних і обчислювальних ресурсів у телекомунікаційному середовищі та здійснення розподілених обчислень в ньому.
2008-2009
“Програмний комплекс створення, інтеграції та реінженірінгу інформаційних і функціональних ресурсів в телекомунікаційному середовищі»  проф. Глоба Л.С.
Вперше науково обґрунтовано та запропоновано методологію побудови програмного комплексу для розробки та розподілення інформаційних ресурсів, зокрема запропоновано:метод інтеграції інформаційних систем з утворенням єдиного інформаційного середовища, математичні моделі та алгоритми, а також WEB-орієнтоване програмне забезпечення інтеграції прикладних систем у єдиному інформаційно-телекомунікаційному середовищі.
Розроблено інтернет-портал НТУУ “КПІ” з використанням технології SharePoint та проведено впровадження його пілот - проекту в дію.
2006-2008
Створення віртуальної мережі навчальних закладів на базі сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій  проф. Глоба Л.С.
Удосконалено методи проектування бездротових мереж WLAN802.11 та WiMAX802.16, які розглядаються як частина комплексної методології проектування корпоративних інформаційно-телекомунікаційних мереж і відрізняються від існуючих (насамперед, Ekahau Site Survey, WinProp тощо) застосуванням методу мінімаксної оптимізації у поєднанні із емпіричними геометричними моделями розповсюдження радіохвиль та урахуванням навантаження для вирішення задачі розміщення точок радіодоступу, що дозволяє зменшити загальну вартість мережі.
2005-2007
Інформаційна система управління інженерним документообігом на основі єдиної моделі виробничого середовища проф. Глоба Л.С.
Розроблено методологію та нові принципи і архітектурні рішення побудови корпоративної інформаційно–телекомунікаційної системи автоматизованого управління інженерним документообігом машинобудівного підприємства, тісно пов’язаної з процесами виробництва, що дозволяє значно скоротити строки підготовки виробництва та наблизити якість продукції, що випускається до рівня світових стандартів
2003-2005
Побудова методологій, моделей, підходів для створення інформаційних ресурсів навчальних закладів проф. Глоба Л.С.
Розроблено методологію, моделі та методики по створенню інтегрованих інформаційних ресурсів з навчальної, наукової та адміністративно-управлінської діяльності навчальних закладів різного рівня
2002-2004
Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів передавачів земних станцій супутникового зв'язку у міліметрових діапазонах проф. Сундучков К.С.
Оптимізація характеристик і структури систем і мереж широкосмугового безпроводового доступу проф. Сундучков К.С.
 

 Господарчо-договірні роботи кафедри ІТМ

 
Щоб відкрити меню (у новому вікні), натисніть сполучення клавіш SHIFT+ENTER.
  
  
Опис роботи
Роки
"Розробка системної інфраструктури єдиного інформаційного середовища даних антарктичних досліджень"
Розробка підходів до побудови Національного Центру Антарктичних Даних (НЦАД), а саме його системної інфраструктури та інтеграційної платформи для вирішення задач збору, обробки, передачі та представлення даних, що постають перед НЦАД, а також визначення можливості забезпечення ефективного функціонування антарктичної станції "Академік Вернадський" при використанні супутникового зв’язку для надійної, безперервної передачі інформації з мінімальними витратами.​
з 2011
"Розробка, розгортання і супровід науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ»"

Мета роботи: побудова інтегрованого єдиного інформаційного середовища науково-інформаційного порталу «Наука-Інформ», яке включає в себе розподілені та локальні цифрові ресурси порталу (науково-інформаційні, адміністративні, програмні тощо), а також комплекс програмно-технічних засобів, які забезпечують використання цих ресурсів та повне функціональне управління ними. Впровадження результатів роботи можливо в усіх установах країни, що мають державну і недержавну власність з метою автоматизації поточних робіт.​

2009-2010
"Дослідження проблемних питань удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення» з метою забезпечення широкого доступу громадськості до проблем реформування ЖКГ"

Розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення інформаційного супроводження порталу «Життєзабезпечення», а саме удосконалення процесу структуризації та формування інформації у сфері розвитку ЖКГ для розміщення на діючому порталі «Життєзабезпечення».​

березень 2009 - червень 2009
"Впровадження, вдосконалення та супровід програмних комплексів «Ліки» та Чорнобильського банку даних (ЧБД)"

Удосконалено програмний комплекс ЧБД та "Ліки". Проведена актуалізація даних в Центральному сегменті м. Києва у відповідності з даними районів ЧБД.Розроблена структура обміну інформацією між аптеками та головним управлінням у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).​

2008
“Технології створення науково-інформаційного порталу “Наука-Інформ”

Розроблено структуру та змістовне формування даних про хід реформування ЖКГ та впровадження наукових та інноваційних рішень у цій сфері для розміщення на діючому науково-інформаційному порталі «НаукаІнформ», що забезпечить участь Мінжитлокомунгоспу у розбудові загальноукраїнського науково-інформаційного порталу «НаукаІнформ» в частині широкого інформування громадськості щодо реалізації державної житлової політики та реформування у сфері житлово-комунального господарства.​

2008
"Розроблення концептуальних основ інформаційно-аналітичних систем підтримки управлінських рішень"

Розроблено концептуальні основи інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття управлінських рішень у вигляді звіту. Результати НДР запроваджені: Інститут проблем національної безпеки при РНБО України.​

2008
 

 Наші проекти

 
  
  
  
  
Наше решение.ppt
  
24.12.2010 16:03Відомості про присутність відсутніОльга Кучинська
Наше решение.pptx
  
24.12.2010 16:05Відомості про присутність відсутніОльга Кучинська
Створення  Національного Центру антарктичних даних.pptx
  
11.04.2012 12:03Відомості про присутність відсутніСвітлана В. Суліма