Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Наукова робота

 

ПОКАЗНИКИ

діяльності кафедри

«Інформаційно-телекомунікаційних систем»

за останні 5 років

Показники

Кількісні характеристики

Ліцензований обсяг, план прийому на бюджет (осіб)

2003-220 осіб, 62 - особи;

2004-100 осіб, 50 осіб

2005-100 осіб, 35 осіб

2006-100 осіб, 22 особи

2007-100 осіб, 20 осіб бак. (8 осіб маг.)

Конкурс за спеціальностями кафедри по роках

2003 – ТСМ – 6,8

ІМЗ – 1,3.

2004 – ТСМ-3,17

ІМЗ-1,87.

2005 – ІМЗ – 2,6

2006 – ІМЗ – 2,8

2007 – ІМЗ – 2,96

Кількість виданих підручників, навчальних посібників, методичних розробок за 5 років (в тому числі в електронному вигляді, % забезпечення дисциплін)

2003 – 1 навч.пос.,

2004 – 2 навч.пос.,

2005 – 1 навч.пос.

2006 – 3 навч.пос.

2007 – 1 навч. пос.

Оновлення навчально-лабораторної бази (кількість робочих місць, стендів, тощо)

30 роб.місць, 3 Wi-Fi точки доступа, серверне обладнання

Кількість дисплейних класів/робочих місць на 1 студента

2/4,8 студента на 1 робоче місце

Використання нових технологій навчання, включаючи дистанційні (кількість розроблених курсів)

10

Якісний склад науково-педагогічних кадрів (всього осіб/середній вік)

19/45

з них: професорів (осіб/середній вік)

3/64

           доцентів (осіб/середній вік)

9/52

           без ступеня (осіб/середній вік)

6/32

Педагогічне навантаження по категоріях:

 

           професорів

650 годин

           доцентів

800 годин

           без ступеня

900 годин

Місця проведення виробничих практик (заводи, організації, НДІ, ВНЗ, кафедра та інше)

ВАТ НВП «Сатурн» НКАУ „УКРКОСМОС”

АТ КИЇВСТАР GSM

ЗАТ "Український мобільний зв'язок"UMC

ТОВ «Голден Телеком»

ДП «УНДІЗ»

АТ «Банкомзвязок»

ТОВ «Трител»

ЗАТ "ІНКОМ"

Компанія «Воля»

Кафедра

Працевлаштування випускників (наявність договорів і запитів щодо працевлаштування, кількість/% працевлаштованих по роках)

2003 - 22/173%

2004 - 22/223%

2005 – 11/236%

2006 – 20/222%

2007 – 18/410%

Результати ректорського контролю якості навчання, атестацій, сесій за останні 3 роки

5-й курс, 2005 р. – 107 місце, 94,46 балів,

4-й курс, 2006 р. – 22 місце – 95,644 балів,

5-й курс, 2006 р. – 32 місце - 67,278 балів,

4-й курс, 2007 р. - 65 місце – 63,702 бала

5-й курс 2007 р. – 59 місце -72,623

Профорієнтована та до університетська підготовка (зв’язки зі школами, ліцеями тощо)

ІДП Київський коледж зв’язку, Управління освіти Святошинського району КМДА (зустрічі з керівництвом шкіл Святошинського району)

Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів (кількість)

100%

Кількість викладачів, які підвищили кваліфікацію (у відношенні до загальної кількості, %)

2003 – 5/25%

2004 – 15/100%

2005 – 5/20%

2006 – 8/53%

2007 – 5/28%

Підготовка за другою освітою (кількість студентів)

2 особи

Комплексний показник (у % від випуску бакалаврів) підготовки магістрів з урахуванням кількості науково-педагогічних працівників з науковими ступенями (званнями), якості магістерських робіт, якості підготовки за спеціальністю за результатами ректорського контролю, показників працевлаштування, ефективності НДР – обсягів фінансування, кількості захищених дисертацій, кількості аспірантів, кількості наукових публікацій

33,33%

Кількість студентів кафедри по курсах

2007/2008 навч.рік:

1 курс – 32 особи

2 курс – 19 осіб

3 курс – 27 осіб

4 курс – 28 осіб

5 курс – 17 осіб

6 курс – 24 особи.

Випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів (кількість, в тому числі з відзнакою)

2003:

бакалаври – 21.

2004:

спеціалісти – 17;

магістри – 5 (4 з відзнакою);

бакалаври – 27 (5 з відзнакою).

2005:

спеціалісти – 13;

магістри – 9;

бакалаври – 36 (7 з відзнакою).

2006:

спеціалісти – 11;

магістри – 7 (1 з відзнакою);

бакалаври – 24 (3 з відзнакою).

2007:

спеціалісти – 11;

магістри – 8 (5 з відзнакою);

бакалаври – 11 (2 з відзнакою).

Кількість студентів, які взяли участь у конкурсах на кращий дипломний проект (роботу)/призерів

2003-2007р.р.:

4 студентів-спеціалістів, 4 студентів – магістрів.

Кількість студентів, які взяли участь у міжнародних, державних, університетських олімпіадах/призерів

12

Індекс якості навчання за весняний і осінній семестри останнього року

0,84

Кількість викладачів - дослідників

2006 р.- 2 особи

Підготовлено (по роках)

 

            кандидатів наук

2003 р. – 1 к.н.

2004 р. – 2 к.н.

2005 р. – 1 к.н.

2007 р. – 2 к.н.

            докторів наук

2007 р. – 1 д.н.

Кількість захищених (по роках)

 

            кандидатських дисертацій

2003 р. – 1 к.н.

2004 р. – 2 к.н.

2005 р. – 1 к.н.

2006 р. – 1 к.н.

2007 р. – 2 к.н.

            докторських дисертацій

2006 р. – 1 д.н.

2007 р. – 1 д.н.

Кількість виданих

 

            монографій

1 монографія.

            наукових статей

2003-2007 р.р. - 79

            в тому числі у фахових виданнях ВАК

2003-2007 р.р. - 79

Кількість і обсяг НДР (бюджетних по всіх рівнях / госпдоговірних в тис. грн.)

2003-2007 р.р.:

935,137 тис.грн./ 1380,71 тис.грн.

Чисельність наукових співробітників

30 осіб

Чисельність викладачів та студентів, які беруть участь у науковій роботі у % до загальної кількості

10 викладачів та 13 студентів

Участь викладачів та науковців кафедри у наукових конференціях, семінарах, тощо

 

            опубліковано тез

2003-2007 р.р. - 104

            організовано конференцій, семінарів

2003-2007 р. – 12 конф., 1 міжнародну школу-семінар

Кількість проданих ліцензій, патентів

1 декларативний патент

Міжнародні гранти, проекти (кількість)

5 (Мотрона, Intel, Microsoft, TU Dresden, 151,5 тис.грн.)

Підготовка іноземних студентів та аспірантів (осіб):

 

            аспірантів

-

            студентів

2 особи

Балансова вартість існуючого обладнання (грн.)

147989 грн.

Балансова вартість придбаного обладнання за останні 5 років (грн.)

127546 грн.

Внесок в ремонт і підтримання навчальних лабораторій та аудиторного фонду (кількість відремонтованих приміщень)

6 приміщень

Стан охорони праці і техніки безпеки (наявність травм та інших нещасних випадків)

-