Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
  
  
Короткі відомості
  
  
Професор, д.т.н., завідувач кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж

Освіта: вища, Харківський Авіаційний інститут
Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук (1996), професор (2001)
Викладає дисципліни: Розробка інформаційних ресурсів та систем, Інформаційне забезпечення телекомунікаційних мереж-2, Програмне забезпечення створення баз даних, Інтернет системи-2, Системи розподіленої обробки інформації в телекомунікаційних мережах
Сфера наукової діяльності: Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, Розподілені системи та технології, Інструментарій створення розподілених інформаційних систем, Паралельний комп’ютинг, Технології інформаційної взаємодії в безпроводовому телекомунікаційному середовищі, Технології Web-services
Здобутки: автор більш ніж 380 пуб­лікацій
Електронна пошта: lgloba@its.kpi.ua

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/gls3
Розклад викладача
  
Доцент кафедри, к.т.н.

Освіта: вища, Новосибірський електротехнічний інститут зв'язку
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (1971)
Викладає дисципліни: Теорія електричних кіл - 1, Основи теорії лінійних кіл та сигналів, Теорія електричних кіл-2, Основи теорії нелінійних кіл
Основи дискретної схемотехніки, Методи проектування в телекомунікаціях
Сфера наукової діяльності: Тіорія нелінійних кіл та систем, Автоматизація проектування НВЧ телекомунікаційних пристроїв і систем, Використання нових технологій при розробці НВЧ телекомунікаційних пристроїв та систем

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/hbm1
Розклад викладача
  
Асистент

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Викладає дисципліни: Основи дискретної схемотехніки, Імітаційне моделювання - 1, Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем-1, Інформаційні технології для мобільних мереж, Основи мікросхемотехніки, Імітаційне моделювання систем та процесів, Завадостійке кодування в телекомунікаційних технологіях, Системи абонентського доступу
Сфера наукової діяльності: Software Defined Radio, Розподілені БД

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/kvv168
Розклад викладача
  
Доцент кафедри, д.т.н., с.н.с.

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Науковий ступінь та вчене звання: доктор технічних наук (2019)
Викладає дисципліни: Інформатика - 1,2, Технології програмування, Прикладне програмування в телекомунікаційних системах - 1, Апаратне та програмне забезпечення комп'ютерної техніки, Спеціальні розділи математики, Дослідження операцій, Захист інформації в ТКМ, Математичні методи аналізу та проектування телекомунікаційних систем та мереж-1,2
Сфери наукової діяльності: Захист інформаційних ресурсів, Безпека в телекомунікаційних системах, Дослідження операцій (теорія та методи оптимізації), Застосування відомих матиматичних методів в телекомунікаціях, Системи тарифікації в телекомунікаційних компаніях

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/sma29
Розклад викладача
  
Доцент кафедри, к.т.н.

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Викладає дсципліни: Основи мережних операційних систем, Прикладне програмування в інфокомунікаційних системах-2, Мережні технології-2, Технології Інтернет
Сфера наукової діяльності: Територіально-розподілені інформаційні та інформаційно-аналітичні системи, Портальні рішення для інформаційного забезпечення діяльності установ, відомств, інформування широких кіл громадськості

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/hos25
Розклад викладача
  
Доцент кафедри, с.н.с

Освіта: вища, Сумський Державний університет по спеціальності «Верстати та системи». У 2008 році отримав другу технічну вищу освіту за спеціальністю "Інфораційні мережі зв'язку".
Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук (2004)
Викладає дисципліни: Моделювання та керування телекомунікаційними мережами-1, Основи мережних операційних систем
Сфера наукової діяльності: Високопродуктівні розподілені обчислення, Автоматизовані системи керування розподіленими інформаційними системами

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/amo8
Розклад викладача
  
Доцент кафедри, к.т.н.

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Науковий ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук (2016)
Викладає дисципліни: Теорія прийняття рішень та системний аналіз-1,2, Системне проектування ТКМ

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/nrl
Розклад викладача
  
Професор, д.т.н.

Освіта: вища, Київське вище військове училище зв'язку ім. Калініна
Науковий ступінь та вчене звання: Доктор технічних наук, професор
Викладає дисципліни: Імітаційне моделювання в телекомунікаціях та радіотехниці-1,2, Безпроводові інформаційно-комунікаційні системи-1. Системи радіорелейного та супутникового зв'язку
  
Доцент кафедри, к.т.н.

Освіта: вища, Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО
Викладає дисципліни: Основи теорії кіл, Операторська платформа надання послуг
Має більше 85 публікацій

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/iai7
  
Доцент кафедри, к.т.н

Освіта: вища, Київський військовий інститут управління та зв'язку
Науковий ступінь та вчене звання: кандидат технічних наук (2007)
Викладає дисципіни: Телекомунікаційні мережі-1, Основи теорії телекомунікаційних мереж, Управління телекомунікаційними мережами, Теорія мереж та управління - 1, 2, Інформаційне забезпечення синхронізації часу в телекомунікаційних мережах

Інформація на порталі Intellect: http://intellect.its.kpi.ua/profile/pvv110
КОНОНОВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
  
Доцент, к.т.н

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Викладає дисципліни: Безпроводові інформаційно-комунікаційні системи-1. Системи радіорелейного та супутникового зв'язку
  
Старший викладач, к.т.н.

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Викладає дисципліни: Інформатика-2, Технології програмування,Прикладне програмування - 1, 2, Програмне забезпечення створення баз даних
Сфера наукової діяльності: Віртуалізація мережевих функцій NFV
  
Асистент, аспірант

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
Викладає дисципліни: Інтернет системи-2
  
Асистент, аспірант

Освіта: вища, НТУУ "КПІ"
  
Доцент, к.т.н.