Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Вступ до магістратури ITM

    

Кафедра ITM проводить набiр бакалаврiв за програмою "Подвiйна магiстратура"​
 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році ​
 2. ​Положенняя про вступні випробування до НТУУ "КПІ";
 3. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра;
 4. Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій», «Мобільні телекомунікації», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Телекомунікаційні системи та мережі»​​​
 5. ​Программа комплексного фахового випробуваннядля вступу на програму підготовки магістраза спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка​​​
 6. Склад Атестаційної комісії ІТС для проведення випробувань вступників на програми підготовки "магістр"​
 
Термiни навчання:
 • Магістр за освітньо-науковою програмою - 1 рік 9 місяців
 • Магістр за освітньо-професійною програмою - 1 рік 4 місяці

 


Етапи вступної кампанії до магістратури


Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для  вступників  на  навчання  за  ступенем  магістра  проводиться  у  наступні терміни:

 • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного   року   (в   разі   подання   заяв   на   декілька   конкурсних пропозицій      атестаційна      комісія      факультету/інституту      може передбачити встановлення пріоритетностей);
 •  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до  15.07  або  з  05.08  до  11.08  поточного  року  згідно  з  розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії. 


 

Результати   конкурсних   заходів   атестаційні   комісії   оголошують   у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Визначення   і   оголошення   інтегральних   рейтингів   вступників, надання   рекомендацій   до   зарахування    та   зарахування   студентів   за підсумками      конкурсного      відбору      здійснюється      з      урахуванням нижчезазначеного:

 • атестаційні  комісії  визначають  і  оголошують  інтегральні  рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
 • термін  оприлюднення  рейтингового  списку  вступників  із  зазначенням рекомендованих  до  зарахування  на  місця  державного  замовлення:  не пізніше 12 години 14.08 поточного року;
 • зарахування    на    навчання    за    підсумками    конкурсного    відбору проводиться  до  19.08  (за  державним  замовленням)  та  до  22.08  (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

  Примітка:

  Вступники, що мають спеціалість, відмінну від спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» окрім комплексного фахового випробування при вступі в магістратуру на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складають ще й додаткове вступне випробування.

   

   

Корисні посилання: