НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НТУУ “КПІ» 

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.       Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем (ІТС) було створено в лютому 2002 року. Його створення стало цілком закономірним результатом становлення й розвитку кафедри засобів телекомунікацій , історія якої розпочалася у травні 1993 року. Створення кафедри було відгуком на гостру потребу держави у спеціалістах-розробниках для телекомунікаційної галузі. Саме тоді вперше в Україні й розпочалася підготовка розробників телекомунікаційних пристроїв систем та мереж за спеціальністю, яка на той час мала назву «Проектування телекомунікаційних систем та мереж» за напрямом «Електронні апарати», а згодом перейменована на  «Технології та засоби телекомунікацій». Ініціатором створення кафедри та її незмінним керівником став проректор з наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор М.Ю.Ільченко.

       З самого початку  кафедра засобів телекомунікацій  поставила за мету органічне поєднання  навчального процесу з науковою роботою, без чого неможливо підготувати фахівців такого рівня, якого потребує  галузь телекомунікацій, що розвивається дуже стрімкими темпами. Тому науково-дослідний інститут (НДІ) телекомунікацій, який започаткував свою діяльність в Київському політехнічному інституті в 1990 році, став навчально-науковою і науково-практичною базою підготовки майбутніх працівників провідних телекомунікаційних компаній, організацій та установ. Наукова діяльність НДІ зосереджена на виконанні наукових проектів за планами Міністерства освіти і науки України, замовлень підприємств та організацій України, США, Китаю, Росії та інших держав. В НДІ телекомунікацій працює наукова школа з мікрохвильових телекомунікацій. В основу її діяльності були закладені результати циклу фундаментальних наукових досліджень М.Ю.Ільченка, які дозволили отримати нові знання з твердо тільної електроніки і створити новий клас мікрохвильової елементної бази для радіоелектронних і телекомунікаційних систем. Результати виконаних робіт ввійшли складовою частиною до комплексної наукової роботи «Інформаційно-телекомунікаційні системи з використанням мікрохвильових технологій та спеціалізованих обчислювальних засобів», що отримала Державну премію України у галузі науки і техніки за 2004 р. (автори Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.від НДІ: проф. Ільченко М.Ю., проф. Бунін С.Г., доц. Кравчук С.О., с.н.с. Сизранов В.О.).

      Інститут  готує  докторів і кандидатів наук за спеціальностями: «Телекомунікаційні системи та мережі», «Антени та пристрої мікрохвильової техніки», «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», «Радіотехнічні та телевізійні системи».

      В складі трьох кафедр ІТС працює понад 50 висококваліфікованих викладачів: 14 професорів, 20 доцентів, кандидатів технічних наук, 17 ст. викладачів та асистентів.

        Інститут готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр та магістр. Термін навчання для одержання ступеня бакалавра - 3 роки 10 місяців. Для отримання ступеня магістра Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення. після бакалаврської підготовки навчання може бути продовжено на конкурсних засадах на протязі 2-х років. Навчання студентів відбувається за двома формами: денною та без відриву від виробництва. Підготовка бакалаврів здійснюється за напрямом «Телекомунікації», а навчання магістрів відбувається за трьома спеціальностями: «Технології та засоби телекомунікацій», «Телекомунікаційні системи та мережі», «Інформаційні мережі зв’язку». Найкращі студенти нагороджуються іменними стипендіями провідних телекомунікаційних установ.

    Приймаючи участь в міжнародних і всеукраїнських олімпіадах з телекомунікацій наші студенти посідають призові місця. Щорічний попит підприємств на випускників ІТС перевищує пропозицію.

Можливо, ваш переглядач не підтримує формату цього зображення.

    Поєднання навчального процесу, науки і  виробництва стало тією базою, завдяки  якій студенти, готуючись стати розробниками засобів телекомунікацій і телекомунікаційних систем, мають змогу вивчати навчальні дисципліни і використовувати при цьому найсучасніше, а підчас унікальне телекомунікаційне обладнання провідних установ телекомунікаційної галузі. Серед партнерів ІТС, де працюють наші випускники, ЗАТ «УкрСат», підприємство  «Алкатель Україна», НКАУ ДП  «Укркосмос», компанії  «Датагруп», «Київстар»,  «МТC», ЗАТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», «Golden Telecom», та інші.

    В ІТС запроваджена програма «ДВА ДИПЛОМИ ЗА ДВА РОКИ».  У рамках Європейської програми магістратури Distributed Systems Engineering студенти ІТС мають можливість отримати паралельно другу освіту за єдиною міжнародною Програмою Подвійної магістратури «Інженерія розподілених систем» на базі ІТС та факультету Інформатики Технічного університету м. Дрезден (ТУД). 

    Перспективним планом міжнародного співробітництва  передбачено: розширення наукових і навчальних контактів з закордонними партнерами, запровадження викладання дисциплін навчальних планів спеціальностей ІТС іноземними мовами для вітчизняних та іноземних студентів; розширення практики запрошення іноземних фахівців до інституту та направлення викладачів і науковців у закордонні навчальні і наукові центри для проведення навчальних занять та наукових досліджень.

    Ми  готові до встановлення взаємовигідних партнерських відносин з усіма компаніями, фірмами, установами і організаціями телекомунікаційного спрямування та навчальними закладами. З радістю зустрінемо нове поповнення першокурсників. Запрошуємо до навчання і надійного і довгострокового співробітництва!  

    Наша адреса:  03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корпус 30 (пров. Індустріальний 2);

    телефон/факс:  (044) 236-40-14, (044) 406- 81-96;