Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

До уваги абітурієнтів!

kpi.PNG

its.PNG

З 2016 РОКУ ІТС ПЕРЕХОДИТЬ НА ПІДГОТОВКУ
ФАХІВЦІВ ЗА НОВИМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ

​      Нові спеціалізації нашого інституту базуються на багаторічному досвіді підготовки фахівців з напряму "телекомунікації" і здобутках наукової школи з мікрохвильових, цифрових та інформаційних електронних телекомунікацій. Проведення науково-технічних досліджень та розробок спрямовано на отримання нових знань, створення систем і технологій у сфері телекомунікацій. Продукування нових знань викладачами та науковцями є постійним джерелом оновлення змісту освіти через формування нових навчальних спеціалізацій. А на цьому базисі – створення на інноваційних засадах нових технологій і техніки. В доробку наукової школи ІТС – підготовка понад 30 докторів і кандидатів наук, виконання і впровадження багатьох затребуваних державою розробок, створених за участі висококваліфікованих членів нашого колективу, серед яких 14 лауреатів Державних премій в галузі науки і техніки. У формуванні змісту професійно-орієнтованих навчальних дисциплін усіх нових спеціалізацій використовуються оригінальні наукові результати науковців ІТС. Завдяки науковому базису підготовка фахівців в ІТС спрямована на отримання компетенцій, що дозволять вдосконалювати технології четвертого покоління 4G та створювати і використовувати системи п’ятого покоління 5G.
Підготовка фахівців в Інституті  телекомунікаційних систем здійснюється у галузі знань "Електроніка та телекомунікації" за трьома рівнями вищої освіти – перший (бакалаврський), другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий). На першому (бакалаврському) рівні строк навчання 4 роки, на другому (магістерському) рівні строк навчання 1 рік 10 місяців, на третьому (освітньо-науковому) рівні строк навчання 4 роки.
    Під час навчання в ІТС найбільш успішні студенти нагороджуються іменними стипендіями університету та провідних телекомунікаційних компаній. Беручи участь у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, наші студенти посідають призові місця.
      За індексом творчих досягнень студенти ІТС займають лідерські позиції в університеті.
    В ІТС запроваджено програму підготовки магістрів у співпраці з Дрезденським технічним університетом "Подвійний диплом", яка функціонує у рамках Європейської програми  "Distributed Systems Engineering", за участі у якій студенти ІТС мають можливість отримати паралельно другу освіту за єдиною міжнародною Програмою подвійної магістратури "Інженерія розподілених систем". Після закінчення студенти ІТС отримують ступінь магістра ТУД "Master of Science" і ступінь магістра НТУУ "КПІ", тобто два дипломи магістра – український і європейський.
     На підставі постанови Кабінету міністрів України № 266 від 29.04.15 р. та наказу ректора НТУУ "КПІ" "Про закріплення спеціалізацій за кафедрами університету", з 2016 року в Інституті телекомунікаційних систем здійснюється підготовка фахівців за трьома рівнями вищої освіти за спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка". Підготовка фахівців всіх рівнів відбувається на трьох кафедрах інституту, які здійснюють навчання студентів за такими спеціалізаціями:

​​

Назва кафедри

Назва спеціалізації, за якою здійснюється підготовка

Телекомунікацій

-         Мобільні телекомунікації​

-         Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій

Телекомунікаційних систем

-         Телекомунікаційні системи та мережі

Інформаційно-телекомунікаційних мереж

-         Інформаційно-комунікаційні технології


Нижче наведено короткий зміст нових спеціалізацій ІТС.

Спеціалізація
"Мобільні телекомунікації"

      Головною тенденцією розвитку сучасних телекомунікацій є забезпечення якісних комунікацій обміну інформацією для будь-яких користувачів незалежно від місця їх розташування та швидкості руху. При цьому користувачі можуть мати повну незалежність і свободу переміщення, тобто – мобільність. Конвергенція технологій, систем та послуг дозволяє поширити підтримку мобільності на всю інфраструктуру телекомунікацій і таким чином вийти на новий сучасний рівень їх розвитку – мобільних телекомунікацій.
Спеціалізація "Мобільні телекомунікації" забезпечує фундаментально-прикладну підготовку і дозволяє опанувати основи цифрових комунікацій; програмної інженерії; побудови, функціонування, управління і моделювання телекомунікаційних систем і мереж з підтримкою мобільності.
     Центральне місце в спеціалізації займає опанування методами підтримки мобільності в стільникових системах радіодоступу, системах широкосмугового доступу, неоднорідних телекомунікаційних розподілених мережах на базі різних технологій та архітектур. Спеціалізація дає поглиблені знання щодо функціонування і створення телекомунікаційних технологій та систем, управління ними. Надає можливість опанування сучасною доктриною розвитку телекомунікацій – розумних всепроникних мереж.
Бакалаврський рівень забезпечує отримання випускниками компетенцій зі створення систем та мереж телекомунікацій, їх використання та обслуговування.phones.PNG

Магістерський рівень забезпечує отримання випускниками компетенцій із розробки, побудови і управління гетерогенними телекомунікаційними мережами та підтримки в них мобільності.
Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій стосовно здійснення наукових досліджень, що дозволяє опанувати організацію наукової діяльності за докторською програмою, математичне моделювання систем та процесів, сучасні тенденції розвитку мобільних телекомунікацій, мистецтво побудови високошвидкісних телекомунікацій, тенденції розвитку розумних всепроникних мереж, спеціальні розділи математики в теорії телекомунікацій, створення інноваційно-наукових стартапів у сфері мобільних телекомунікацій.
Випускники за спеціалізацією "мобільні телекомунікації" – фахівці, що здатні працювати на інженерних та управлінських посадах підприємств і організацій у сфері електроніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, а також компаній-операторів мобільного зв’язку. При цьому випускники можуть здійснювати розробку, координацію, розгортання та експлуатацію телекомунікаційних систем і їх обладнання; проводити перевірки та сертифікацію відповідного обладнання.

Спеціалізація

"Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій"​

​         Практично всі аспекти людської діяльності пов’язані з обміном інформацією, що неможливо здійснити без сучасних засобів електронних комунікацій, які сьогодні складають основу новітніх телекомунікаційних систем різного застосування. Зростання попиту на комунікаційні послуги, розвиток систем і технологій телекомунікацій вимагає постійного удосконалення відповідних засобів: від простих електронних пристроїв – до складних апаратно-програмних комплексів, що вирішують не тільки задачі безпосереднього прийому, передачі, оброблення та відтворення інформації, а також збільшення гнучкості, продуктивності та надійності при створенні різноманітних програмованих структур комунікацій. Крім цього сучасний розвиток галузі телекомунікацій характеризується зростанням її конвергенції з комп'ютерними та інформаційними технологіями і, як наслідок, все більшим наповненням телекомунікаційних систем програмними засобами. Ця тенденція та потреба в прискоренні процесів створення та реалізації таких засобів вказує на необхідність підготовки фахівців, що володітимуть не лише знаннями зі створення та експлуатації засобів електронних комунікацій, розповсюджених загальних засад програмування, а й знаннями з реалізації спеціалізованих програмних засобів обробки даних для телекомунікацій.

Спеціалізація "Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій" забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку і спрямована на  опанування випускниками спеціальних знань із:

проектування апаратів багатоканальних приймально-передавальних пристроїв, що працюють в середовищі з багатьма службами та технологіями одночасно;

проектування програмно визначених засобів телекомунікацій;

розроблення програмного забезпечення для пристроїв електронних комунікацій з урахуванням сучасних потреб у використанні навігації, синтезу/аналізу спеціальних сигналів, спеціальних методів оброблення даних;

розроблення програмного забезпечення для вбудованих систем телекомунікацій (комутатори, мультиплексори, побутові приймачі цифрових сигналів, модеми і т. ін.)

розроблення апаратно-програмних засобів "розумних всепроникних мереж".

       Бакалаврський рівень забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу та налагодження, контролю і діагностування стану, профілактики і відновлювального техобслуговування апаратно-програмних засобів електронних комунікацій.

   Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню апаратно-програмних комплексів електронних комунікацій.

     Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку апаратно-програмних телекомунікаційних засобів, проектуванню та впровадженню прототипів апаратно-програмних комплексів електронних комунікацій наступних поколінь.

    Плідна співпраця з провідними виробниками телекомунікаційного обладнання та розробниками спеціалізованого програмного забезпечення таких як Alcatel-Lucent, Nokia Corporation, а також операторами мобільного зв’язку Київстар, life (Астеліт), Vodafone (МТС)  дозволяє нашим випускникам бути повністю адаптованими для роботи як в зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються електронікою, комунікаціями, програмним забезпеченням та інформаційними технологіями на інженерних та адміністративних посадах; в якості розробників і виробників апаратно-програмних засобів проводових і безпроводових телекомунікацій.


Спеціалізація

"Інформаційно-комунікаційні технології"


      Для забезпечення доступу до сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці системи та технології зв’язку застосовують електронні мережі, які з’єднують територіально-розподілені дата-центри з кінцевими користувачами. Швидке збільшення потреби в отриманні інформаційних послуг та сервісів обумовлює зростання обсягів збереження та обробки різнорідних інформаційних та обчислювальних ресурсів у вузлах "хмарних" (розташованих у різних регіонах усього світу) дата-центрів. Це вимагає постійного розвитку та удосконалення сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, побудови програмно-апаратних платформ, які забезпечуватимуть отримання Інтернет-послуг та сервісів. Оператори зв’язку, провайдери Інтернет-послуг все більше впроваджують замість розвитку власної інфраструктури елементи гетерогенного середовища на базі Інтернет, Інтранет, "хмарних" технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами для забезпечення якісного обслуговування користувачів. Крім того, новітні технології IoT (Internet of Thinks) потребують організації M2M та D2D (машина-машина та пристрій-пристрій) комунікацій. socialnetwork.PNG

Ці обставини викликають гостру необхідність у підготовці фахівців, які володітимуть не лише знаннями зі створення, адміністрування та вдосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг, а також знання загальних засад, інформаційно-комунікаційних технологій створення та вдосконалення програмної платформи, мов і засобів програмування, спеціалізованих програмних протоколів та технологій оброблення даних із заданою якістю обслуговування.

      Спеціалізація "Інформаційно-комунікаційні технології" забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну практичну підготовку і спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із:

проектування гетерогенних програмно-апаратних платформ, які забезпечують отримання сучасних Інтернет-послуг та сервісів у будь-який час і у будь-якому місці, працюють в глобальному середовищі;

проектування «хмарних» (програмно визначуваних) дата-центрів у поєднанні із сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами;

створення та використання новітніх технологій IoT (InternetofThinks), а також побудова інформаційно-комунікаційних систем на їх основі;

проектування програмно-апаратних платформ, вузлів оброблення даних, інтелектуальних засобів їх взаємодії;

створення енергоефективних інтелектуальних протоколів та засобів паралельного, колективного оброблення значних обсягів інформації у вузлах дата-центрів, застосування "хмарних ресурсів та сервісів".  

       Бакалаврський рівень забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, налагодження, адміністрування, контролю і діагностування стану інформаційно-комунікаційної інфраструктури операторів зв’язку та провайдерів Інтернет-послуг.

   Магістерський рівень забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та створенню апаратно-програмної інфраструктури, гетерогенних Інтранет-базованих середовищ, "хмарних" технологій у поєднанні з сучасними 3G, 4G та 5G-комунікаційними мережами. 

     Освітньо-науковий рівень забезпечує надбання компетенцій по здійсненню наукових досліджень, пошукових робіт та прогнозуванню напрямків розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, створенню та впровадженню технологій все проникаючого компьютінгу, ІоТ, BigData.

     Cпівпраця з провідними компаніями – розробниками спеціалізованого програмного забезпечення, зокрема Microsoft, Ericsson, EPAM, Huaway, Nokia Corporation, а також операторами зв’язку та провайдерами Інтернет-послуг адаптує наших випускників до роботи як у зазначених компаніях, так і на підприємствах, що займаються інформаційно-комунікаційними технологіями, програмними платформами та сервісами, базами даних, сховищами інформації, дата-центрами, обчисленнями в глобальному середовищі на  адміністративних посадах, як розробників Інтернет-послуг і адміністраторів дата-центрів, баз даних, електронних сховищ інформації.


Спеціалізація

"Телекомунікаційні системи та мережі"

   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» спрямована на опанування випускниками спеціальних знань із побудови мереж зв'язку наступного покоління (мультисервісних мереж), які забезпечують надання повного набору сучасних та перспективних послуг з гнучкими можливостями щодо їх управління, створення  універсальної мультипротокольної транспортної мережі з розподіленою комутацією на основі програмних комутаторів (Soft Switch), а також мереж доступу, що забезпечують підключення термінальних пристроїв користувача та інтеграцію з традиційними мережами зв'язку.

   Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість випускникам опанувати спеціальні знання із:

впровадження та реалізації методів конвергенції (взаємодії та поєднання) телекомунікаційних систем та мереж;

  • синтезу сучасних мультисервісних мереж;
  • проведення перепланування і модернізації телекомунікаційних систем та мереж.
  • методів управління з використанням відповідних протоколів та інтерфейсів систем управління телекомунікаційними системами та мережами
  • ​планування та проектування фотонних (волоконно-оптичних) високошвидкісних транспортних систем та мереж;

  • особливостей організації телекомунікаційних мереж при розгортанні та експлуатації технологій стільникового зв'язку 3-го (3G), 4-го (4G), 5-го (5G) поколінь;
  • планування мереж синхронізації операторів зв’язку;tксплуатації технічних засобів телекомунікаційних систем та мереж;
  • технологій технічного та криптографічного захисту інформації;
  • розрахунку параметрів адаптивних телекомунікаційних систем;
  • створення віртуальних приватних мереж (VPN) на базі технології MPLS;
  • налагодження міжмережевої взаємодії телекомунікаційних мереж різних поколінь.

     Cпеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» забезпечує фундаментальну теоретичну та прикладну підготовку за загальною програмою галузі знань «Електроніка та телекомунікації», спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» на трьох рівнях вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. network.PNG

     Рівень бакалавра забезпечує надбання випускниками компетенцій стосовно теоретичних основ побудови, монтажу, налагодження, контролю, діагностування стану обладнання та програмного забезпечення інформаційних і телекомунікаційних систем, мереж теле- та радіомовлення, систем передачі, систем комутації, обладнання доступу та кінцевих пристроїв користувача.

   Pівень магістра забезпечує надбання компетенцій по вдосконаленню, проектуванню та впровадженню нових та інноваційних телекомунікаційних систем та мереж для створення архітектури мереж та систем новітніх поколінь (NGN, FGN) у відповідності до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку та інших інституцій і реалізації на базі цієї архітектури надання нових інфокомунікаційних послуг.

           Рівень доктора філософії забезпечує надбання компетенцій по прогнозуванню напрямів розвитку систем телекомунікацій, здійсненню наукових досліджень за цими напрямами, впровадженню нових напрямків розвитку телекомунікаційних систем та мереж.