Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
 

 Редактор вмісту

 
 

 Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ІТС за період 2005–2018 рр.

 

 

​Рік Тип дисертації​ Захистив (-ла)​
​2018 ​​​Кандидатська
Пєшкін А.М.
«Формування сигнально-кодових конструкцій на основі кодів, забезпечуючих максимальне наближення до границі Шеннона», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Уривський Л.О., захищена 19 березня 2018 р.
​2018 ​​Кандидатська Маньківський  В.Б.
«Методи  оцінки  якості  обслуговування  і  пропускної  здатності   тунельованої   мережі   MPLS   при  обслуговуванні голосових  повідомлень», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Романов О.І., захищена 22 січня 2018р. 
​2016 ​​Кандидатська Підгурська Т.В.
«Двосмугові фільтри на діелектричних резонаторах з вищими типами коливань», за спеціальністю 05.12.13 – «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій», науковий керівник д.т.н., проф. Тубін О.О., захищена 16 травня 2016 р.
​2016 Кандидатська ​Штогріна О.С.
"Інформаційна технологія створення та використання баз нечітких знань із застосуванням метаграфів", за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології», науковий керівник к.т.н., с.н.с. Терновой М.Ю., захищена 27 жовтня 2016 року
​ ​2015 Кандидатська  Осипчук С.О.
«Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку», за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, науковий керівник проф. д.т.н. Уривський Л.О., захищена 18 травня 2015 р. 
Кандидатська 
Новогрудська Р.Л.
 "Інформаційна технологія створення та підтримки порталів інженерних знань", за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, науковий керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С., захищена 16 листопада 2015 р.


2014​ Кандидатська  Перелигіна Л.С.
«Діяльність М.І. Сорокіна в контексті розвитку будування гвинтокрилів», за спеціальністю 07.00.07 – «Історія науки і техніки», науковий керівник Академік НАНУ, проф. д.т.н. Ільченко М.Ю., захищена 24 грудня 2014 р.
​​​​2013 ​ ​ ​ ​ Кандидатська  Мазуренко О.В.
«Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях», за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Якорнов Є.А., захищена 27 червня 2013 р.
Кандидатська  Трубаров І.В.
«Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації», за спеціальністю 05.12.07 – «Антени та пристрої мікрохвильової техніки» (диплом к.т.н. ДК № 015169), науковий керівник Трубін О.О., захищена 4 червня 2013 р.
Кандидатська  Войтенко Ю.Ю.
«Методи підвищення
  пропускної здатності транспортного з’єднання радіомереж з перемінною топологією на основі імпульсних надширокосмугових сигналів », за спеціальністю – 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Бунін С.Г., захищена 30.05.2013 р.
Кандидатська  Лисенко Д.С.
«Методи формування цифрового потоку для систем широкосмугового радіодоступу», за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Глоба Л.С., захищена 25 червня 2013 р.
Кандидатська  Прокопенко К.А.
„Підвищення інформаційних можливостей каналів з багатопозиційними сигналами в системах безпроводового зв’язку», 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі», науковий керівник Уривський Л.О., захищена
  25 червня 2013 р.
​​2012 ​ ​ Кандидатська  Міночкін Д.А. 
Метод вибору значень параметрів системи МІМО при впливі міжстільникових завад”, спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  науковий керівник д.т.н. Кравчук С.О.,  захищено 13.02.2012р.
Кандидатська  Валуйський С.В. 
«М
етод управління зв’язністю та якістю обслуговування в безпроводових епізодичних мережах на основі адаптивного розміщення повітряних ретрансляторів», науковий керівник д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Лисенко О.І., спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі, захищено   23.04.2012р.
Кандидатська  Кот Т.М.
„Метод проектування потоків завдань в системі OSS/BSS», науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., спеціальність 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт, захищено 
17.02.2012р.
2011​ Кандидатська  Дяденко О.М.
«
Удосконалення системи обробки викликів із застосуванням ситуаційних пріоритетів в мережах мобільного зв’язку», спеціальність 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі,  Науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., 21 марта 2011г.
​2010 ​ ​Докторська Кравчук С.О.
"Телекомунікаційні системи широкосмугового радіодоступу високої пропускної здатності". Науковий консультант д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., 7 червня 2010р.
Кандидатська  Скуліш М.А.
«Метод оцінки якості обслуговування інформаційних потоків в мультисервісних мережах зв’язку» Науковий керівник д.т.н., проф. Глоба Л.С., 14 червня 2010р.
​2009 ​ ​Докторська Уривський Л.О.
"Основи прикладной теорії інформації". Науковий консультант д.т.н., проф. Ільченко М.Ю., 22 жовтня 2009р.
Кандидатська  Мошинська А.В.
"Вплив процесів каналоутворенняя на інформаційні можливості каналів електрозв'язку". Науковий керівник к.т.н. Уривський Л.А., 11 червня 2009р.
2008​ ​Докторська Войтер А.П.
"Методи і засоби підвищення ефективності радіомереж з пакетной комутацієй". Науковий консультант д.т.н. Бунін С.Г.
​​​​2007 ​ ​ ​ ​ ​Докторська​ Лунтовський А.О.
"Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж". Науковий консультант д.т.н. Глоба Л.С.
Кандидатська  Асмолова О.В.
"Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції". Науковий керівник академік НАНУ, д.т.н. Ільченко М.Ю.
Кандидатська  Коломицев М.О.
"Оптимізація проектування стільникової мережі зв'язку". Науковий керівник к.т.н. Ліпатов А.О.
Кандидатська  Плотніков О.О.
"Методи і засоби підвищення точності технологічного обладнання з ЧПК при виготовленні точних деталей". Науковий керівник д.т.н. Глоба Л.С.
Кандидатська  Терновой М.Ю.
"Моделі і методи створення унікальної інформаційно-аналітичної системи". Науковий керівник д.т.н. Глоба Л.С.
2005​ Кандидатська  Поляков І.Л.
"Оцінювання завадостійкості адресних кодів для СDМА - систем". Науковий керівник к.т.н. Лебедєв О.М.