Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Ініціативні НДР (науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів)

 

- Розвиток методів маршрутизації та підвищення пропускної здатності у безпроводових сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами (д/р № 0116U002940). Керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І. (2016-2020 рр.)
- Розвиток методів управління мультисенсорними наносупутниковими платформами із врахуванням енергетичних та телекомунікаційних обмежень (д/р № 0116U002941). Керівник - д.т.н., проф. Лисенко О.І. (2016-2020 рр.)
- Дослідження архітектурних рішень створення систем мобільного зв'язку 5-го покоління (д/р № 0116U007011). Керівник - д.т.н., проф. Кравчук С.О. (2016-2020 рр.)
- Створення малогабаритного морського гірокомпасу на базі динамічно налаштовуваного гіроскопу (д/р № 0116U007075) КПИ №4020/524. Керівник - к.т.н., доц. Іванов С.В. (2016 – 2018-2020 рр.)
- Розробка і дослідження методів моноімпульсного пеленгування і вимірювання миттєвої частоти джерел радіовипромінювання інформаційно-телекомунікаційних мереж (ІТМ) (д/р № 0117U006385). Керівник - к.т.н., доц. Ільницький А.І. (2017-2020 рр.)
- Дослідження технологій передачі мультимедійного трафіку в інфокомунікаційних мережах, (д/р № 0118U001129). Керівник -
к.т.н., доц. Максимов В.В. (2018-2019 рр.)
- Імплементація продуктивних телекомунікаційних систем в концепції Інтернет речей, (д/р № 0118U001130). Керівник - д.т.н., проф. (2018-2019 рр.)  к.т.н., доц. Мошинська А.В.
- Підвищення ефективності обробки даних зі споживчих пристроїв в телекомунікаційній мережі Інтернету Речей (д/р № 0116U005092). Керівник - д.т.н., проф. Глоба Л.С. (2016-2020 рр.) Курдеча В.В.
- Технологія забезпечення якості обслуговування телекомунікаційних сервісів при частковому руйнуванні фізичного обладнання (д/р №0117U001861). Керівник - с.н.с., доц. Скулиш М.А. (2017-2020 рр.) 

 Д/б, г/д теми, що виконуються в НДІТ

 
З держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами, що проходять в Науково-дослідному інституті телекомунікацій можна ознайомитись на сайті НДІТ: держбюджетні теми, госпдоговірні теми
 

 Залучення студентів до НДР

 

Рік

​2018 ​2017 2016​ 2015 2014

2013

2012

2011

2010

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР всього

​74 ​94 ​78 102​ ​81

64

98

64

144

з них: з оплатою

​2 2​ ​9 7​ ​20

19

19

19

17

    при захищенні магістерських робіт

​38 ​33 ​31 ​30 ​32

30

13

15

37