Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Ініціативні НДР викладачів

 


- «Методи передачі сигналів цифрового телебачення по радіорелейних лініях зв'язку з частотною модуляцією» 2016-2017 рр. (керівник доц. Цуканов О.Ф.)

- «Розробка методів просторовій селекції для повторного використання  радіочастотного ресурсу ліній цифрового радіорелейного зв'язку» 2016-2017 рр. (керівник проф. Якорнов Є.А.)

- «Розвиток методів маршрутизації та підвищення пропускної здатності у безпроводових сенсорних мережах із мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами» 

   2016-2020 рр. (керівник проф. Лисенко О.І.)
- «Розвиток методів управління мультисенсорними наносупутниковими платформами із врахуванням енергетичних та телекомунікаційних обмежень» 2016-2020 рр. (керівник проф. Лисенко О.І.)

- «Дослідження інформаційних можливостей в каналах мультисервісних високошвидкісних системах перерозподілу інформації» 2016-2017 рр. (керівник проф. Уривський Л.О.)

- «Дослідження характеристик сучасних цифрових станцій радіорелейного зв'язку на основі стандарту IEEE 802.11ac та рекомендації щодо їх покращення» 2016-2017 рр.

  (керівник проф. Уривський Л.О.)

- «Дослідження технологій передачі мультимедійного трафіку в мережі зв’язку наступного покоління» 2016-2017 рр. (керівник доц. Максимов В.В.)

- «Підвищення ефективності обробки даних зі споживчих пристроїв в телекомунікаційній мережі Інтернету Речей» 2016-2020 рр. (керівник проф. Глоба Л.С.)

- «Дослідження архітектурних рішень створення систем мобільного зв'язку 5-го покоління» 2016-2020 рр. (керівник проф. Кравчук С.О.) 

 Д/б, г/д теми, що виконуються в НДІТ

 
З держбюджетними та госпдоговірними науково-дослідними роботами, що проходять в Науково-дослідному інституті телекомунікацій можна ознайомитись на сайті НДІТ: держбюджетні теми, госпдоговірні теми
 

 Залучення студентів до НДР

 

Рік

2016​ 2015 2014

2013

2012

2011

2010

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР всього

​78 102​ ​81

64

98

64

144

з них: з оплатою

​9 7​ ​20

19

19

19

17

    при захищенні магістерських робіт

​31 ​30 ​32

30

13

15

37