Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Підготовка спеціалістів в ІТС

 
Інститут телекомунікаційних сис​тем проводить підготовку фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський); 
  • другий (магістерський);
  • третій (освітньо-науковий). 

     Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

     В інституті функціонують три кафедри, які готують випускників за наступними освітніми програмами: ​ 

Кафедра Телекомунікацій​:
 ​

 

 Кафедри