Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Вступ до магістратури

 
​   Рейтингові списки вступників, що беруть участь в конкурсному відборі на освітньо-наукову/професійну програму підготовки за спеціальністю 172 у 2019 році:
 

 

     Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами:

      Терміни навчання:
 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців
 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​
 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році ​
 2. ​Положення про вступні випробування до НТУУ "КПІ";
 3. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра;
 4.  
 5. Программа комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістраз​а спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка​​:

 6. Склад Атестаційної комісії ІТС для проведення випробувань вступників на програми підготовки "магістр"
 7. Порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі до магістратури​
 8. Корисні посилання:

   

 9. Розклад роботи атестаційної комісії ІТС з прийому вступних випробувань на освітні програми підготовки магістрів (2 етап).

 10. Розклад роботи атестаційної комісії ІТС з прийому документів для вступу на освітні програми підготовки магістрів за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка​

 11. Результати додаткового випробування 1-й етап, всі освітні програми ІТС.

 12. Результат вступного фахового випробування 1-й етап, освітня програма "Інформаційно-комунікаційні технології".

 13. Результат вступного фахового випробування 1-й етап, освітня програма "Інженерія та програмування інфокомунікацій".

 14. Результат вступного фахового випробування 1-й етап, освітня програма "Телекомунікаційні системи та мережі".

 15. Результат вступного випробування з іноземної мови, 1-й етап.