Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Вступ до магістратури

 

     Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами:

      Терміни навчання:
  • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців
  • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​
  1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році ​
  2. ​Положення про вступні випробування до НТУУ "КПІ";
  3. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра;
  4. Программа комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістраз​а спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка​​:

  5. Склад Атестаційної комісії ІТС для проведення випробувань вступників на програми підготовки "магістр"
  6. Порядок нарахування додаткових балів за творчі досягнення при вступі до магістратури​
  7. Корисні посилання:

  8. Графік вступних випробувань для вступників на освітні програми підготовки магістрів (1-й етап)