Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Вступ до магістратури
   ​​Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за освітніми програмами:
      Терміни навчання:
  • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців
  • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​
  1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2020 році ​
  2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти
  3. Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році
  4. Программа комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра з​а спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка​​:

  5. Склад атестаційної комісії ІТС для прийому в магістратуру в 2020 році

  6. Порядок нарахування балів за творчі досягнення при вступі до магістратури досягнень

       Корисні посилання: