Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Вступ до магістратури

     Інститут телекомунікаційних систем проводить набір на спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка за спеціалізаціями:


      Терміни навчання:
 • Магістр за освітньо-науковою програмою підготовки - 1 рік 9 місяців
 • Магістр за освітньо-професійною програмою підготовки - 1 рік 4 місяці​
 1. Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році ​
 2. ​Положенняя про вступні випробування до НТУУ "КПІ";
 3. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра;
 4. Програма додаткового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій», «Мобільні телекомунікації», «Інформаційно-комунікаційні технології», «Телекомунікаційні системи та мережі»​​
 5. Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Телекомунікаційні системи та мережі» ​
 6. Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Мобільні телекомунікації»
 7. Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні технології» ​
 8. Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка по спеціалізації «Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій»
 9. Склад Атестаційної комісії ІТС для проведення випробувань вступників на програми підготовки "магістр".


  Етапи вступної кампанії до магістратури


  Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для  вступників  на  навчання  за  ступенем  магістра  проводиться  у  наступні терміни:

  • прийом документів (подання заяв): з 03.07 до 07.07 та з 24.07 до 04.08 поточного   року      разі   подання   заяв   на   декілька   конкурсних пропозицій      атестаційна      комісія      факультету/інституту      може передбачити встановлення пріоритетностей);
  •  вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 08.07 до  15.07  або  з  05.08  до  11.08  поточного  року  згідно  з  розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії. 


   

  Результати   конкурсних   заходів   атестаційні   комісії   оголошують   у наступний день після проведення відповідних випробувань.

  Визначення   і   оголошення   інтегральних   рейтингів   вступників, надання   рекомендацій   до   зарахування    та   зарахування   студентів   за підсумками      конкурсного      відбору      здійснюється      з      урахуванням нижчезазначеного:

  • атестаційні  комісії  визначають  і  оголошують  інтегральні  рейтинги вступників до 14 години 12.08 поточного року;
  • термін  оприлюднення  рейтингового  списку  вступників  із  зазначенням рекомендованих  до  зарахування  на  місця  державного  замовлення:  не пізніше 12 години 14.08 поточного року;
  • зарахування    на    навчання    за    підсумками    конкурсного    відбору проводиться  до  19.08  (за  державним  замовленням)  та  до  22.08  (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

   Примітка:

   Вступники, що мають спеціалість, відмінну від спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» окрім комплексного фахового випробування при вступі в магістратуру на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складають ще й додаткове вступне випробування.

    

    

  Корисні посилання: