Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 ІТС - Інститут телекомунікаційних систем

 

Інститут телекомунікаційних систем готує фахівців за трьома рівнями вищої освіти:

  • перший (бакалаврський) - 4 роки (денна та заочна форми навчання),
  • другий (магістерський) - ​2роки (денна та заочна форми навчання),
  • третій (освітньо-науковий) - 4 роки ​(денна та заочна форми навчання).
Назва спеціальності:

Телекомунікації та радіотехніка


 

 Кафедра телекомунікацій

 

Назва освітньої програми: "Інженерія та програмування інфотелекомунікацій​"


 

 

 

 

 

 

Науковий керівник кафедри
проректор з наукової роботи НТУУ "КПІ", академік НАН України, лауреат державних премій,
професор, д.т.н. Ільченко Михайло Юхимович

 
 

 Кафедра телекомунікаційних систем

 
Назва спеціалізації: "Телекомунікаційні системи та мережі​
 Також Ви про нашу спеціалізацію Ви можете прочитати​.

 
Urivskiy_sm_jpg.jpg
 
 
 
 
 
 
Завідуючий кафедрою

 

 Кафедра інформаційно-комунікаційнних технологій

 
Назва спеціалізації: "Інформаційно-комунікаційнні технології​"
 
          Сфера діяльності
    • програмне забезпечення телекомунікаційних систем;
    • корпоративні інформаційно-телекомунікаційні системи.
Globa_L_S.jpg 
 
 
 
 
Завідувач кафедрою