Skip Ribbon Commands
Skip to main content
25 РОКІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

​​25 РОКІВ СТАНОВЛЕННЯ ТА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

 

Ільченко Михайло Юхимович,

засновник і керівник кафедри.

Виступ з нагоди ювілею кафедри

7 червня 2018 р.

 

 

І. ВИТОКИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ

На початку 90-х років уже в умовах незалежності України особливо відчутною стала проблема значного відставання нашої держави в сучасних засобах телекомунікацій. Рівень забезпеченості засобами зв'язку в нас відповідав американському середини 50-х років, японському і європейському – середини 60-х років. Інженерів-розробників систем зв'язку в СРСР готували лише заклади вищої освіти Росії.

ільч.jpg

Обґрунтовану М.Ю. Ільченком пропозицію про доцільність створення нової кафедри в КПІ, започаткування підготовки фахівців за новою спеціальністю "Проектування телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж" підтримали Президія Академії наук України, Міністерство зв'язку України, Міністерство освіти України, Державний комітет України з питань науки і технологій, особисто ректор М.З. Згуровський.

Створення кафедри засобів телекомунікацій згідно з наказом від 11 травня 1993 р. № 1-83 стало логічним відгуком на гостру потребу держави в спеціалістах-розробниках для галузі телекомунікацій.

До становлення нової кафедри М.Ю. Ільченком на професорські посади були запрошені відомі фахівці у сфері телекомунікацій із Київського військового інституту зв'язку, Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова, інших наукових установ.

Стартовий штатний розпис нової кафедри включав 13 професорсько-викладацьких посад. 

prof.png 

Список викладачів та співробітників кафедри засобів телекомунікацій ІТС

1993/1994 навч. рік

 

 

Саме зі створення кафедри засобів телекомунікацій уперше в Україні розпочалася підготовка не тільки експлуатаційників, а й розробників телекомунікаційної апаратури. Кафедрою були започатковані нові спеціальності "Проектування телекомунікаційних пристроїв, систем та мереж", "Технології і засоби телекомунікацій".

Навчання здійснювалось у тісному взаємозв'язку з науковими дослідженнями в НДІ радіоелектронної техніки "ТОР" (сучасна назва – НДІ телекомунікацій).

Після захисту дисертацій понад 50 учених отримали наукові ступені, в т.ч. докторами наук у наступні роки стали О.О. Трубін, О.І. Романов, С.О. Кравчук, Л.О. Уривський та ін.

prof.png


Успіх освітньо-наукового проекту М.Ю. Ільченка зі створення нової кафедри забезпечила його наукова школа з телекомунікацій та її результативна діяльність.

Молоді викладачі та вчені науково-педагогічної школи ІТС​

 prof_new.png


З 1998 р., коли Постановою Кабінету Міністрів України було затверджено новий перелік спеціальностей, кафедра засобів телекомунікацій, завершивши перший етап свого становлення та розвитку, перейшла до підготовки фахівців за двома спеціальностями: "Технології і засоби телекомунікацій" і "Телекомунікаційні системи та мережі". 10 березня 1999 р. відбулися урочистості за нагоди першого в Україні випуску фахівців – розробників засобів телекомунікацій.

Однією з передумов успішної діяльності як НДІ, так і кафедри засобів телекомунікацій стало вирішення проблем створення матеріально-технічної бази навчально-наукового комплексу. Адже на час створення кафедри в 1993 р. університет зміг виділити для неї лише одне приміщення площею 30 кв. м у корпусі № 17.

У 1995 р. під керівництвом М.Ю. Ільченка завершено будівництво нинішнього навчального корпусу № 30. За кошти НДІ і кошти контрактної підготовки студентів у наступні роки цей корпус було укомплектовано необхідним обладнанням для проведення навчального процесу, навчальні лабораторії отримали сучасні телекомунікаційні прилади.

На початок 2002 р. кафедра засобів телекомунікацій зросла кількісно та якісно, налічуючи в своїх рядах понад 40 викладачів, що забезпечували майже 60 навчальних дисциплін. Тому, враховуючи потреби держави в збільшенні кількості фахівців у галузі телекомунікацій, на пропозицію М.Ю. Ільченка Вчена рада університету і ректор М.З. Згуровський ухвалили рішення про організацію в НТУУ "КПІ" Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем (ІТС). Кафедра засобів телекомунікацій була виділена із факультету авіаційних і космічних систем, і з залученням її науково-педагогічного складу було створено нові кафедри телекомунікаційних систем та інформаційно-телекомунікаційних мереж.

Науковою базою ІТС завжди був НДІ телекомунікацій, разом із яким дві зазначені кафедри утворили навчально-науковий комплекс "Інститут телекомунікаційних систем". Наказ ректора університету про створення з 1 лютого 2002 р. Інституту телекомунікаційних систем за № 1-6 було підписано 17 січня 2002 р.

Презентація нового інституту відбулася 14 лютого 2002 р. у залі засідань Вченої ради університету за участі керівників університету, студентів і співробітників ІТС, почесних гостей від Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері звязку та інформатизації, Державного комітету зв'язку та інформатизації, "Укрчастотнагляду", "Укртелекому", компанії "Укрсат" та інших телекомунікаційних структур.

Викладачі кафедри ТК зробили значний внесок в організацію управління Інститутом телекомунікаційних систем. Заступниками директора ІТС успішно працювали доц. О.А. Вульпе, доц. А.С. Брагін, ст. викл. В.Я. Карнаух.

Упродовж багатьох років навчально-виховний напрям ІТС очолює проф. Є.А. Якорнов. Кафедру ТС очолював спочатку проф. С.Г. Бунін, передавши її управління проф. Л.О. Уривському. Кафедру ІТМ очолює проф. Л.С. Глоба.

З 2006 р. в ІТС започатковано проведення щорічних науково-технічних конференцій "Проблеми телекомунікацій", присвячених Дню науки в Україні і Всесвітньому дню телекомунікацій.

Науковці ІТС активно брали участь у щорічній міжнародній конференції "НВЧ техніка і телекомунікаційні технології" – КриМіКо, праці якої з 2004 р. індексувались у міжнародній наукометричній базі Scopus, що сприяло цитуванню наших публікацій іншими вченими.

Нова міжнародна науково-технічна конференція з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки "УкрМіКо" з 2016 року заповнила нішу на материковій частині України, яку до анексії Криму 25 років займала конференція "КриМіКо", співорганізатором якої понад 20 років був НДІ телекомунікацій.

Проект "УкрМіКо" здійснено спільно з Відділенням інформатики НАН України під егідою IEEE (Іnstitute of Electrical and Electronics Engineers).

УкрМіКо має статус базової конференції Наукової ради МОН України з розгляду наукових результатів держбюджетної наукової тематики університетів України.

 

Учасники першої міжнародної науково-технічної конференції "УкрМіКо"

 ​ukrmiko.png

Навчально-науковий центр післядипломної телекомунікаційної освіти діє в ІТС як структурний підрозділ Навчально-методичного комплексу "Інститут післядипломної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського". Досвідчені викладачі, ґрунтуючись на новітніх знаннях, здійснюються підвищення  кваліфікації фахівців низки вітчизняних установ і  організацій, у сфері інфокомунікацій.

 vitoki.png

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За весь період плідної діяльності кафедри телекомунікацій з 1993 р. та ІТС з 2002 р. підготовлено 1494 (658*) бакалаври, 802 (493*) спеціалісти і 508 (161*) магістрів. Попит на випускників ІТС завжди перевищував пропозицію.

Сьогодні навчально-методична діяльність усіх кафедр обєднана новою спеціальністю 172 "Телекомунікації та радіотехніка" і диференційована відповідними спеціалізаціями кафедр:

на кафедрі ТК:      - апаратно-програмні засоби електронних комунікацій;

                              - мобільні телекомунікації;

на кафедрі ТС:      - телекомунікаційні системи і мережі;

на кафедрі ІТМ:    - інформаційно-комунікаційні технології.

Освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів кафедри ТК – "Телекомунікації"; кафедри ІТМ – "Інформаційно-комунікаційні технології".

Високу якість навчання забезпечують професори. доценти і викладачі кафедри різних поколінь, у тому числі і молоді педагоги, які успішно здійснили своє навчання в ІТС, пройшли шлях від студентів до аспірантів, кандидатів наук, доцентів.

Цікавими є відгуки сьогоднішніх студентів щодо якості навчального процесу. Ось лише кілька прикладів таких відгуків: "лекції крутенькі, подача матеріалу супер, відношення адекватне", "сучасний підхід, вміння доносити складну інформацію на простих прикладах", "те, що курс читають молоді прогресивні люди, це безсумнівний плюс" та ін.

Провідними викладачами кафедр ІТС підготовлено та опубліковано понад 50 монографій, навчальних посібників і підручників, використання яких також сприяє високій якості підготовки фахівців.

З 2017 року розпочато підготовку докторів філософії в рамках 4-річних програм аспірантури. За попередні роки на спеціалізованій раді ІТС за спеціальностями телекомунікаційної галузі захищено 47 дисертацій, у тому числі 13 докторських і 34 кандидатські.

На кафедрі ТК створено 8 сучасних навчальних лабораторій. У 2011 році кращою навчальною лабораторією КПІ визнана лабораторія кафедри ТК 501 із супутникових телекомунікаційних технологій.

 

ІІІ. СТУДЕНТСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Ще з першого набору студентів на телекомунікаційні спеціальності в 1993 р. було започатковано традицію формування атмосфери взаємної поваги та доброзичливості в стосунках між студентами й викладачами. Завдяки високому професіоналізму викладачів така атмосфера і сьогодні сприяє створенню умов для якісного навчання та наукового зростання молоді.

Ми високо цінуємо створення особливого соціально-педагогічного середовища, спрямованого на творчий саморозвиток і самореалізацію особистості, формування системи морального та матеріального заохочення студентів до активної навчальної та громадської діяльності; за підсумками кожного навчального року відбувається нагородження кращих студентів за різними номінаціями ("Студент року", "Група року" тощо).

В організації спілкування зі студентами, залученні їх до формування інтелектуально наповненого молодіжного середовища ІТС, практичної реалізації за їх участі системних засад навчально-виховного процесу важливу роль грають органи студентського самоврядування, насамперед студентська рада ІТС, профком студентів і студентська рада гуртожитку № 12.

Принципово важливою є та обставина, що керівників цих студентських угрупувань обирають виключно самі студенти. Час від часу змінюються їх лідери. Але постійно підтримуються кращі традиції збереження високого авторитету студентів ІТС і притаманного їм почуття гордості за свій інститут.

Ми пишаємося своїми найкращими випускниками, які продовжили свою професійну діяльність на ниві науки та стали кандидатами наук. Серед успішних випускників ІТС маємо також докторів філософії, що отримали цей учений ступінь після навчання і захисту дисертацій у Вестмінстерському університеті Лондона (Великобританія). Серед них Олександр Шелковников (випускник ІТС 2002 р.), Дмитро Бондар (випускник ІТС 2006 р.) і Олександр Глубоков (випускник ІТС 2007 р.) та ін.

 

IV. НАУКА

Наука ІТС, зосереджена в НДІ телекомунікацій, стала базисом високої якості підготовки фахівців і успішного виконання затребуваних життям наукових та інноваційних проектів.

Ключовими результатами за окремими науковими напрямами, зокрема, є такі.

ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Методологія напряму досліджень враховує кількісну міру інформації для аналізу та синтезу сучасних телекомунікаційних систем

Ø Нові наукові результати: встановлення закономірностей зміни пропускної здатності від просторово енергетичних параметрів каналу зв'язку з урахуванням виду модуляції, способу кодування та обробки сигналу.

Ø Розробка критеріїв і показників інтегральної оцінки інформаційних можливостей телекомунікаційних каналів на основі кількісної міри інформації.

Ø Методики визначення ресурсів ліній зв'язку, необхідних для досягнення заданих інформаційних можливостей дискретного, неперервного та цифрового каналів зв'язку.

 

НОВІ БЕЗПРОВОДОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Ø Розроблено науково-технічні засади створення та функціонування безпроводових систем широкосмугового доступу з підтримкою мобільності та їх інтеграції у високошвидкісні багаторівневі всепроникні інформаційно-телекомунікаційні мережі, створення нового покоління програмно-визначуваних телекомунікаційних радіосистем, які покликані створити технічну базу для реалізації і впровадження телекомунікаційних безпроводових систем 4 і 5-го поколінь.

Ø Засновано вітчизняну теорію телекомунікаційних систем міліметрового діапазону, принципів створення наномереж, методів реалізації програмно-апаратних комплексів телекомунікацій, методів передачі обслуговування і архітектурних рішень у системах мобільного звязку, цифрових радіорелейних систем, включаючи трафік загоризонтного зв’язку, та комбінованих систем на базі висотних аероплатформ.

Ø Запропоновані методи підвищення ПЗ СШР базуються на математичних моделях, процедурних, структурних і системних рішеннях, отриманих з урахуванням впливу на характеристики системи змінного у часі радіоканалу із завмираннями.

 

МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖАМИ SDN

Досліджуються особливості побудови мереж SDN (Software – Defined – Networking), зокрема:

§  аналіз існуючих рекомендацій щодо побудови SDN;

§  багаторівнева архітектура мережі;

§  принципи побудови основних елементів мережі;

§ умови функціонування і завдання управління в мережах SDN;

§  віртуалізація ресурсів у мережах SDN;

§  фізичні та програмні моделі мереж SDN.

 

БЕЗПРОВОДОВІ СЕНСОРНІ МЕРЕЖІ ІЗ САМООРГАНІЗАЦІЄЮ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Розвинуто метод енергоощадної агрегації даних у безпроводовій сенсорній мережі з мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами завдяки ідентифікації та виключенню дублюючої інформації, що дає змогу на 5–20 % подовжити час активного функціонування мережі.

Розроблено інтелектуальний метод управління безпроводовою сенсорною мережею з мобільними сенсорами та телекомунікаційними аероплатформами, завдяки застосуванню методів слабкого штучного інтелекту для прогнозування властивостей мережі в нестабільних умовах функціонування, що дає можливість керувати динамічною топологією мережі в реальному часі.

 

ТЕРАГЕРЦОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ

Сьогодні актуальною задачею є побудова високошвидкісних мереж мобільного зв'язку четвертого (4G) та п'ятого (5G) поколінь з використанням телекомунікаційних систем фіксованого радіозв'язку терагерцового діапазону та перехід на малі стільники (мікро-, піко- і фемтостільники), які являють собою базові станції з обмеженим радіусом дії (близько 10–100 м). Маючи невелику дальність передачі, ці малі стільники дають змогу задіяти технологію багаторазового використання одних і тих самих частот для більш ефективного витрачання доступного радіочастотного ресурсу. Системи малих стільників, які також називаються гетерогенними мережами, або HetNets, з часом можуть стати основою стільникового зв'язку п'ятого покоління.

Означена проблема дала імпульс до розробки нового покоління малогабаритних безпроводових телекомунікаційних систем, що використовують неліцензовані терагерцові частотні діапазони (>100 ГГц).

 

ІМПУЛЬСНІ НАДШИРОКОСМУГОВІ СИГНАЛИ (I-UWB) ДЛЯ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Порівняно з традиційно використовуваними гармонічними сигналами I-UWB мають низку переваг:

§  більша пропускна здатність каналів зв'язку;

§  значно менша потужність для роботи терміналів;

§  унікально висока проникна здатність;

§  сигнали важко виявляти, що убезпечує несанкціонований доступ до інформації, що передається;

§  Text Box: д.т.н., проф.
С.Г. Бунін
можливість високоточного виявлення локалізації терміналів (сантиметри при відстанях у кілометри);

§  прийомопередавачі можуть бути створені в мініатюрних розмірах.

 

МІКРОХВИЛЬОВІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Основні результати:

  • Відкриття ефекту електромагнітної взаємодії полоскових резонаторів у гребінчастих (l/4) і решітчастих (l/2) структурах. Новий напрям побудови НВЧ-фільтрів.
  • Вивчено характер впливу форми полоскових резонаторів на коефіцієнти електромагнітного зв'язку на основній та вищих резонансних частотах. Позитивні і негативні коефіцієнти зв'язку. Новий метод придушення паразитних смуг пропускання.
  • Встановлено унікальну властивість несиметричних резонаторів. Фільтри зі знаками коефіцієнтів зв'язку, що чергуються, та двома полюсами загасання.
  • Досліджено закономірності управління переміщенням полюсів загасання і обґрунтовано побудову полоскових фільтрів з еліптичними характеристиками.
  • Виявлено ефект переходу коефіцієнта зв'язку через нуль і започатковано новий клас немінімальнофазових фільтрів з дворівневим розміщенням резонаторів.

 

V. УЧАСТЬ У СИСТЕМНИХ ПРАКТИЧНИХ РОЗРОБКАХ

 

Державною премією України в галузі науки і техніки відзначено чотирьох членів кафедри (С.Г. Бунін, М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук, В.О. Сизранов) за створення і практичне впровадження перших в Україні інформаційно-телекомунікаційних систем із супутниковим сегментом.

 dev.pngdev2.jpg

dev3.jpgПроект Наукової ради НАТО SPF 98517
"РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МІН ТА ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ НАДШИРОКОСМУГОВОЇ ХВИЛЬОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Створюваний під керівництвом С.Г. Буніна міношукач у будь-якому ґрунті на глибині до півметра зможе визначати місце залягання як металевих, так і пластикових мін, зображення яких у трьох вимірах виводитимуться на монітор приладу.

За оцінками фахівців, цей українсько-норвезький проект має забезпечити справжній прорив у вирішенні проблем розмінування у світі.

 

ПОРТАТИВНА ТРОПОСФЕРНА РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ

Основні переваги розробки (С.О. Кравчук, М.М. Кайденко). Використання технологій програмно-визначуваних радіосистем і системи на кристалі, вбудованої операційної системи на базі Linux дало змогу не тільки створити сучасне обладнання, а й забезпечити можливість модернізації станцій завдяки оперативному оновленню програмного забезпечення. Реалізовано принципово новий приймально-передавальний пристрій, виконаний у моноблочному варіанті з використанням транзисторних підсилювачів потужності. Розробка є затребуваною на ринку систем загоризонтного зв’язку.

Основні характеристики розробки:

        швидкість прийому/передачі цифрового інформаційного потоку: до 4 Мбіт/с;

        зв’язок у мережі Ethernet: 100 ВАSЕ-ТХ, роз’єм – RJ45-ІР67 і наявність портів із можливістю інкапсуляції зовнішнього потоку конвертора Е1 (G.703) в Ethernet;

        діапазон робочих частот виробу: 4,4–5,0 ГГц;

        вихідна потужність передавача на антенному фланці: не менше 100 Вт;

        можливість автоматичного дискретного (з кроком 1 дБ) регулювання вихідної потужності: не менше З0 дБ.

 

РОЗРОБЛЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА ТЕРМІНАЛА СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У СКЛАДНИХ КЛІМАТИЧНИХ ТА МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

За результатами роботи здійснено аналітичні розрахунки енергетичного бюджету радіоліній “Земля–супутник” і “супутник–Земля” системи супутникового зв’язку для випадку розміщення розроблюваного VSAT-термінала супутникового зв’язку на границі зони обслуговування вибраного геостаціонарного супутника, насамперед для точок його географічного розташування, розміщених поблизу полюсів земної кулі. Сформовано технічні вимоги до компонентів розроблюваного VSAT-термінала супутникового зв’язку (вимоги до антенно-фідерного пристрою, опорно-поворотного пристрою, опромінювача антени, кабельної лінії, термінального обладнання тощо).

 

Згідно з державним завданням практично створено сучасну конкурентоспроможну систему зв'язку антарктичної станції України “Академік Вернадський” в Антарктиді (М.Ю. Ільченко, І.В. Трубаров, С.В. Капштик)

 dev4.png


 

За участі М.М. Кайденка та Ю.В. Івлєва виконано відзначену в 2014 році Державною премією України в галузі науки і техніки роботу "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАСТУПНИХ ПОКОЛІНЬ"

Результати роботи: 14 монографій, 155 наукових статей, 137 доповідей, 8 внесків до Міжнародного союзу електрозвязку, 15 патентів, 16 авторських свідоцтв, захищено 3 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

 


"…Основные положения работы, широко применённые на практике и получившие международное признание, позволяют решить важную научно-техническую проблему укрепления доверияи безопасности с использованием ИКТ. Учитывая вышеизложенное, считаю, что по своему уровню представленная работа заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники 2014 года".

 

Аспірантом кафедри ТК Назаром Бендасюком згідно з реалізацією Космічної програми КПІ створено Центр управління наносупутником – UT4UZB


1.jpg


 

У 2012 році в рамках НТР "Науковий супровід створення та міжнародна координація системи зв’язку з використанням вітчизняного супутника на геостаціонарній орбіті", виконаної на замовлення ДП “Укркосмос” (М.О. Коломицев, С.В. Капштик), отримані науково-технічні результати, які:

§  прискорили отримання частотно-орбітального ресурсу для супутника "Либідь";

§  дали експертну оцінку технічним рішенням щодо бортового ретранслятора;

§  дали змогу розрахувати оптимальні параметри супутникових мереж;

§  оптимізували режими роботи ЛБХ кожного транспондера.Здійснено науково-технічний супровід та експертизу національної системи супутникового звязку "ЛИБІДЬ"

 2.jpg

 

За програмою Європейського Союзу "Горизонт-2020" виконано проект "Ukraine" "Поширення в Україні супутникових технологій, які базуються на використанні європейської системи EGNOS" (І.В. Трубаров, Г.Л. Авдєєнко).

 

У рамках проекту важливими є пристрій приймачів "Ovinto SAT M2M" отримання інформації про стан вантажу, що перевозиться.

Ноу-хау КПІ дало змогу зменшити енергоспоживання приймачів, підвищити точність визначення координат навігаційного модуля, збільшити тривалість сеансу зв’язку із супутником, отримання додаткової інформації про вантаж.

 

VI. ВЗАЄМОДІЯ

 

Відомства, підприємства, установи – замовники наукових досліджень:

        Міністерство освіти і науки України

        Міністерство оборони України

        ДК "Укроборонпром"

        Державне космічне агентство України

        Національний антарктичний центр

        Відкрите акціонерне товариство "Меридіан" ім. С.П. Корольова

та ін.

 

Взаємодія з установами НАН України

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова:

- робота, відзначена Держпремією України 2004 р.;

- членство в редколегіях журналів "Кібернетика і системний аналіз", "Information and Telecommunication Sciences";

- спільне проведення конференцій “УкрМіКо” та ін.

Інститут прикладного системного аналізу:

- спільні творчі колективи з виконання наукових тем.

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору:

- спільні творчі колективи з виконання комплексних тем.

Інститут космічних досліджень

- спільні творчі колективи з виконання наукових проектів та ін.

 

 3.jpg


 

Партнери ІТС

 

ТОВ "Астеліт". У 2015 році головний виконавчий директор ТОВ "Астеліт" Ердал Яйла запропонував ІТС допомогу в організації брендової лабораторії Life:) з сучасним телекомунікаційним обладнанням.

dev5.png


 

Відкриття брендової телеком-лабораторії в ІТС НТУУ "КПІ", створеної за підтримки компанії "Еricsson Україна"

 

 

Rhode & Schwarz. Інститут телекомунікаційних систем разом з Rhode & Schwarz у 2013 році створили наукову лабораторію, яка налічує чотири вимірювальних пристрої серії HAMEG:

·        цифровий осцилограф НМО1024;

·        генератор сигналів HMF2550;

·        синтезатор частот НМ8135;

·      аналізатор спектра HMS3000.

 За результатами конкурсу компанії VODAFONE "Професіонали майбутнього 2016" команда Інституту телекомунікаційних систем перемогла в номінації "За практичну значущість і швидкість реалізації".

 4.jpg5.jpg
12 жовтня 2017 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського уклав Меморандум про співпрацю з компанією "ІоТ Україна" (інтернет речей). Лабораторія в Інституті телекомунікаційних систем є першою з низки лабораторій, що їх компанія планує створити в українських закладах вищої освіти.

 6.jpg

VII. ВІДЗНАКИ КОЛЕКТИВУ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

 ІТС – інститут лауреатів Державних премій у галузі науки і техніки СРСР, УРСР та України (12 осіб з кафедри телекомунікацій)

 7.jpg

ІТС – інститут студентських чемпіонів України з телекомунікацій. Перші місця у всеукраїнських змаганнях з професіональної підготовки та наукової діяльності впродовж 2007–2016 років завоювали 20 кращих студентів ІТС.

 

 dev6.png

Створено 14.07.2018 14:02
Змінено 21.04.2019 21:53
Коментарі
Ваше ім'я
ХУйло
15.12.2018 18:16

Ми про Вас знаємо мало! Увійдіть або впишіть своє ім'я:
Скільки днів у березні (март)?
Ctrl+Enter - відправити, Enter - новий рядок