Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2010 р.

Опис

​Загалом у 2010 р. результати науково-дослідних робіт відображені в 141 навчальних курсах, лабораторних

роботах та при виконанні кваліфікаційних робіт. Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові

результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і

дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

      У 2010р. до виконання наукових досліджень залучалось 36 працівників професорсько-викладацького

складу і 144 студента. Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з використанням результатів наукових

досліджень в порівнянні з 2009р. становить: магістерських робіт – 37 (було 13), дипломних робіт

спеціаліста – 29 (було 33), дипломних робіт бакалаврату – 40 (було 40).

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР "Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом

використання технології МІМО" (№2118) використані для підготовки нових розділів:

-       "Характеристика каналу рухомого зв'язку", "Особливості радіоканалу рухомого зв'язку", "Практика

розрахунку каналу рухомого зв'язку" у курсі лекцій "Системи  мобільного  зв‘язку",;

-       "Пропускна здатність безпроводових мереж і методи її підвищення", "Безпроводові мережі міського

рівня WiMAX", "Безпроводові мережі з підтримкою мобільності", "Безпроводові мережі і стандарти

широкосмугового радіодоступу" в курсі  "Безпроводові мережі",;

-       "Мікрохвильові розподільчі системи", "Стандарти систем рухомого радіозв¢язку і системи

абонентського доступу на їх основі" у курсі лекцій "Системи абонентського доступу", які читаються

студентам Інституту телекомунікаційних систем.

-       при виконанні НДР захищено 9 кваліфікаційних робіт.           

2. Результатами НДР "Дослідження та розробка частотно-селективних пристроїв на основі діелектричних

резонаторів інфрачервоного діапазону довжин хвиль." (№2304ф) запроваджено в навчальні курси:

-       новий курс "Перспективні технології в оптичному зв’язку";

- "Електричні та оптичні кабельні лінії передачі";

- "Методи оптимізації в телекомунікаційних системах";

-       при виконанні НДР захищена 1 кваліфікаційна робота.

3. Результати НДР "Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового

діапазону хвиль" (№2208) використовуються при підготовці курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:  

              

-       «Системи абонентського доступу»,                 

-       «Програмні засоби в телекомунікаційних системах»,              

-       «Сучасні технології в телекомунікаційних системах»,  

-       «Системи мобільного зв’язку»,

-       "Цифрова обробка сигналів"               

для яких створено цикл практичних та лабораторних робіт.

при виконанні НДР захищено 10 - кваліфікаційніх робіт.         

4. Результати НДР "Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією".  (№2207) впроваджено в навчальний

процес у курси:                       

-       “Мережні технології”,

-       «Теорія мереж та управління»,

-       „Маршрутизація в радіомережах з пакетною комутацією”,

-       „Протоколи множинного доступу до каналів зв’язку”,

-       при виконанні НДР захищено 14 кваліфікаційних робіт.         

5. Результати НДР "Моделювання та реалізація твердотільних фільтрів з електричним керуванням їх частоти"

(№2241) впроваджено в навчальний процес по дисципліні "Теорія електричних кіл -2":           

-       виконуються 4 курсові роботи;

-       нова лабораторна робота "Дослідження мікрохвильових фільтрів";

-       новий розділ "Фільтри з електричним керуванням їх частоти".

6. Результати НДР "Розробка методів підвищення ефективності просторово-часової обробки телекомунікаційних

сигналів на фоні перешкод". (№2242)  використано в навчальному процесі:                     

         -  у спецкурсах «Технічна електродинаміка та поширення радіохвиль. Модуль №2» - новий розділ

«Перспективні адаптивні антенні в системах телекомунікацій»;

-     при виконанні НДР захищено  17 - кваліфікаційних робіт. 

7. Результати НДР "Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової

модернізації радіорелейних ліній" (№2243)  використано в навчальному процесі:   

-       в навчальному посібнику «Радіорелейні і тропосферні системи передачі»;

-       лабораторних роботах з дисципліни «Технологія безпровідних телекомунікаційних систем»; 

-       при виконанні НДР захищено  3 - кваліфікаційні роботи.        

8. Результати НДР " Моделювання та розробка телекомунікаційних пристроїв на основі метаматеріалів та

інтегральних багатошарових технологій " (№2334)  використано в навчальному процесі:                

-       Технологія безпроводових телекомунікаційних систем -2;

-       Теорія електричних кіл 1,2;

-       Алгоритмічне та програмне забезпечення телекомунікаційних мереж;

- при виконанні НДР захищено 19 - кваліфікаційних робіт.

9. Результати робіт: "Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному

середовищі." (№2240) та «Мультиагентна система інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації в

розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі» (№2333)  впроваджені в навчальний процес при

викладанні курсів:          

-       «Створення Інтернет-орієнтованих прикладних програм»: - нова лабораторна робота «Створення веб-

сервісу»;

-       по курсу «Створення прикладних програм на базі ASP.NET» - нова лабораторна робота - «Оптимізація

структур веб-сайту для просування в пошукових системах»;

-        по курсу «Розробка інформаційних ресурсів» - нова лабораторна робота «Установка та настроювання

DNS серверів»;

-         по курсу «Програмне забезпечення створення баз даних» - нова лабораторна робота «Розробка з

біржами посилань в Інтернет»;

-       при виконанні НДР захищено 29 - кваліфікаційних робіт.   

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:28 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:28. Автор: Татьяна Л. Иванова