Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2009 р.

Опис

​Загалом у 2009 р. результати науково-дослідних робіт відображені в 110 навчальних курсах, лабораторних

роботах та при виконанні кваліфікаційних робіт. Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові

результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і

дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

      У 2009р. до виконання наукових досліджень залучалось 37 працівників професорсько-викладацького

складу і 98 студентів. Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з використанням результатів наукових

досліджень в порівнянні з 2008р. становить: магістерських робіт – 13 (було 15), дипломних робіт

спеціаліста – 33 (було 19), дипломних робіт бакалаврату – 40 (було 30).

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР "Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом

використання технології МІМО" (№2118) запроваджено в навчальні курси:

- "Сучасні технології в телекомунікаційних системах";     

-  "Системи мобільного зв‘язку";  

-       "Системи абонентського доступу";

-       при виконанні НДР захищено 9 кваліфікаційних робіт.

2. Результатами НДР "Електродинамічне моделювання антен та елементів пристроїв зв'язку на основі

діелектричних резонаторів" (№2119) запроваджено в навчальні курси:

- "Електричні та оптичні кабельні лінії передачі";

- "Методи оптимізації в телекомунікаційних системах";

-       "Електромагнітна сумісність та міжнародна координація в електрозв’язку";

-       при виконанні НДР захищено 3 кваліфікаційних роботи.         

3. Результати НДР "Теоретичні основи побудови мобільних систем широкосмугового радіодоступу міліметрового

діапазону хвиль" (№2208) використовуються при підготовці курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:

-       «Системи абонентського доступу»,                 

-       «Програмні засоби в телекомунікаційних системах»,              

-       «Сучасні технології в телекомунікаційних системах»,  

-       «Системи мобільного зв’язку»,           

для яких створено цикл практичних та лабораторних робіт.

при виконанні НДР захищено 10 - кваліфікаційних робіт.        

4. Результати НДР "Інтелектуальні радіомережі з самоорганізацією".  (№2207) впроваджено в навчальний

процес у курси:                       

-       “Мережні технології”,

-       «Теорія мереж та управління»,

-       „Маршрутизація в радіомережах з пакетною комутацією”,

-       „Протоколи множинного доступу до каналів зв’язку”,

-       при виконанні НДР захищено 16 кваліфікаційних робіт.          

5. Результати НДР "Моделювання та реалізація твердотільних фільтрів з електричним керуванням їх частоти".

(№2241) впроваджено в навчальний процес:               

-       виконуються 4 курсові роботи по дисципліні " Теорія електричних кіл -2",

-       запропоновано 3 теми для випускних робіт спеціаліста.

6. Результати НДР "Розробка методів підвищення ефективності просторово-часової обробки телекомунікаційних

сигналів на фоні перешкод". (№2242)  використано в навчальному процесі:

-     при підготовці фахівців за спеціальностями "Технології та засоби телекомунікацій" та

-     "Телекомунікаційні системи та мережі";          

-     при виконанні НДР захищено  17 - кваліфікаційних робіт.

7. Результати НДР "Інтегрований формувач високошвидкісних потоків даних і телебачення для цифрової

модернізації радіорелейних ліній" (№2243)  використано в навчальному процесі:

            Новий розділ в навчальну програму дисципліни "Радіорелейні та супутникові системи передачі" –

Модернізація радіорелейних станцій на принципах двохрівневої модуляції.             

-       при виконанні НДР захищено  1 - кваліфікаційна робота.          2009

8. Результати робіт: «Адаптивна технологія обробки інформації в гетерогенному інформаційно-

телекомунікаційному середовищі» (№2138) та "Управління ресурсами та сервісами в гетерогенному

інформаційно-телекомунікаційному середовищі." (№2240) впроваджені в навчальний процес при викладанні

курсів:

-       «Інформатика» (новий розділ «Технології інтеграції інформаційно-телекомунікаційних систем»),

-        «Інформаційне забезпечення мобільних мереж» (новий розділ «Розподілені обчислення в гетерогенному

середовищі»)

-        «Інтелектуальна обробка інформації» (новий розділ «Підходи до обробки інформації в корпоративних

мережах»),

-       при виконанні НДР захищено 29 - кваліфікаційних робіт. 

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:27 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:27. Автор: Татьяна Л. Иванова