Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2008 р.

Опис

​Загалом у 2008 р. результати науково-дослідних робіт відображені в 62 навчальних курсах, лабораторних

роботах та при виконанні кваліфікаційних робіт. Отримані в результаті реалізації робіт нові наукові

результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних курсах і

дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

      У 2008р. до виконання наукових досліджень залучалось 35 працівників професорсько-викладацького

складу і 64 студента. Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з використанням результатів наукових

досліджень в порівнянні з 2007р. становить: магістерських робіт – 15 (було 16), дипломних робіт

спеціаліста – 19 (було 13), дипломних робіт бакалаврату – 30 (було 16).

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР "Підвищення пропускної спроможності систем широкосмугового радіодоступу шляхом

використання технології МІМО" (№2118) запроваджено в навчальні курси:

- "Сучасні технології телекомунікаційних систем";

-  "Системи мобільного зв‘язку";

-       "Системи абонентського доступу";

-       при виконанні НДР захищено 5-кваліфікаційних робіт.

2. Результатами НДР "Електродинамічне моделювання антен та елементів пристроїв зв'язку на основі

діелектричних резонаторів" (№2119) запроваджено в навчальні курси:

- "Електричні та оптичні кабельні лінії передачі";

- "Методи оптимізації в телекомунікаційних системах";

-       "Електромагнітна сумісність та міжнародна координація в електрозв’язку";

-       при виконанні НДР захищено 5- кваліфікаційних робіт.

3. Результати НДР "Спектрально-ефективні системи широкосмугового радіодоступу "останьої милі" (№2969-ф)

використовуються при підготовці

курсу лекцій та лабораторних робіт з дисциплін:

-       «Сучасні технології в телекомунікаційних системах»,

-       «Системи мобільного зв’язку»,

-       «Системи абонентського доступу»,

-       «Засоби автоматизованого проектування телекомунікаційних систем», для яких створено цикл

практичних та лабораторних робіт.

-       при виконанні НДР захищено 4- кваліфікаційних робіт.

4. Результати НДР "Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів-передавачів земних станцій

супутникового зв'язку у міліметрових діапазонах" (№2971-п) використано для учбового процесу в ІТС в

курсах:

- "Побудова і проектування радіорелейних систем передачі інформації";

- "Автоматизація проектування телекомунікаційних систем";

- "Побудова і проектування супутникових телекомунікаційних систем",

- при виконанні НДР захищено 10 - кваліфікаційних робіт.

5. Результати НДР "Розробка пакетної радіомережі інтегрального обслуговування національного та

регіонального масштабу" (№2972) впроваджено в навчальний процес у курси:

-       “Мережні технології”,

-       «Теорія мереж та управління»,

-       «Побудова та проектування супутникових систем телекомунікацій» як розділи:

-       „Маршрутизація в радіомережах з пакетною комутацією” і

-       „Протоколи множинного доступу до каналів зв’язку”,

-  використано при підготовці 4-х магістерських робіт.

6. Результати НДР "Мікрохвильові фільтри для ціфрових телекомунікаційних систем" (№2995) впроваджено в

навчальний процес у  нові  лабораторні роботи:

-       „Мікрохвильові фільтри”,

-       „Діелектричні резонатори” для навчальної дисципліни

-       „Технічна електродинаміка, антени та розповсюдження радіохвиль”,  та доповнено розділ

-       „Електричні фільтри” навчальної дисципліни „Теорія електричних кіл” новими теоретичними

напрацюваннями апроксимації їх частотних характеристик поліномами Кауера-Золотарьова.

- при виконанні НДР захищено 2 дипломні роботи спеціаліста.

7. Результати НДР "Розпізнавання зображень з використанням систем з нечіткою логікою" (№2996)  використано

в навчальному процесі:

- цикл лекцій по курсу “Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах”;       

- лабораторний практикум по курсу “Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах”.           

-       при виконанні НДР захищено 4- кваліфікаційних робіт.

8. Результати робіт: «Програмний комплекс створення, інтеграції та реінженірінгу інформаційних і

функціональних ресурсів в телекомунікаційному середовищі» (№2970-) та «Адаптивна технологія обробки

інформації в гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі» (№2138) впроваджені в навчальний

процес при викладанні курсів:

-       «Розробка інформаційних ресурсів та систем»,

-       «Інформаційні та програмні ресурси в ТСМ»,

-       «Інтелектуальна обробка інформації»,

-       «Системи адміністрування ТСМ»,

-       при виконанні НДР захищено 12 - кваліфікаційних робіт.

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:26 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:26. Автор: Татьяна Л. Иванова