Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

Швидкий запуск

Назва теми

Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом 2007 р.

Опис

​1. По результатам НДР №2818-ф, кер. Кравчук С.О.. "Телекомунікаційні системи на базі високопіднятих

аероплатформ" підготовлений інформаційний матеріал по ТСВА для включення в учбовий курс по радіосистемам

ІТС та центру компетенції компанії Intel в Україні; використані при викладанні дисциплін "Сучасні

технології телекомунікаційних систем", "Інформатика".

2. Результати НДР №2971-Ф, кер. Сундучков К.С. "Математичне та програмне забезпечення проектування

приймачів передавачів земних станцій супутникового зв'язку у міліметрових діапазонах" використані при

виконанні дисципліни "Системи супутникового зв'язку", "Автоматизація проектування телекомунікаційних

систем" та інш., при виконанні п'яти магістерських та дипломних робіт, в бакалаврських роботах, а також

при проведенні лабораторного практикума. В межах теми виконуються три кандидатські дисертації (Сушко С.Н.,

Бойко І.В., Кузнєцова, кер. Сундучков К.С.).

3. Результати НДР №2996-п, кер. Зайченко О.Ю. “Розпізнавання зображень з використанням систем з нечіткою

логікою” використано в підготовлено циклу лекцій та лабораторного практикуму по курсу “Нечіткі моделі і

методи в інтелектуальних системах”. По тематиці НДР захищено 2 магістерські роботи.

4. Результати НДР №2820-ф, кер. Трубін О.О. “Електродинамічне та комп’ютерне моделювання мікрохвильових

пристроїв на основі діелектричних резонаторів”використані при підготовці курсу лекцій з дисципліни

“Кабельні та волоконно-оптичні системи передачі”.

5. Результати НДР №2969-ф, кер. Кайденко М.М. "Спектрально-ефективні системи широкосмугового радіодоступу

“останньої милі”" використані при підготовці курсу лекцій та постановці лабораторних робіт з дисциплін

"Системи абонентського доступу" та "Програмування апаратних засобів телекомунікаційних систем".

 

          Загалом у 2007 р. результати науково-дослідних робіт відображені в 78 навчальних курсах,

лабораторних роботах та при виконанні кваліфікаційних робіт. Отримані в результаті реалізації робіт нові

наукові результати збагачують лекційний матеріал основних курсів, використовуються у нових навчальних

курсах і дозволять зберегти високий науковий рівень викладання.

      У 2007р. до виконання наукових досліджень залучалось 35 працівників професорсько-викладацького

складу і 47 студентів. Кількість кваліфікаційних робіт, виконаних з використанням результатів наукових

досліджень зросла в порівнянні з 2006р. і становить: магістерських робіт – 16(було 7), дипломних робіт

спеціаліста – 13 (було 9), дипломних робіт бакалаврату – 16 (на тому ж рівні, що й в минулому році).

Результати наукових досліджень і розробок використовуються в нових розділах до курсів, запроваджені в

лабораторному практикумі, при створені навчальної лабораторії мобільного зв‘язку та при відкритті нового

комп’ютерного класу.

Приклади впровадження результатів наукових розробок у навчальному процесі:

1. Результати НДР "Спектрально-ефективні системи широкосмугового радіодоступу "останьої милі" (№2969-ф)

використовуються при підготовці:

курсу лекцій з дисциплін:

- "Системи абонентського доступу"

- "Програмування апаратних засобів телекомунікаційних систем".

постановці лабораторних робіт з дисциплін:

- "Системи абонентського доступу"

- "Програмування апаратних засобів телекомунікаційних систем".            

2. Результати НДР "Розпізнавання зображень з використанням систем з нечіткою логікою" (№2996)  використано

в навчальному процесі:

- цикл лекцій по курсу “Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах”;       

- лабораторний практикум по курсу “Нечіткі моделі і методи в інтелектуальних системах”.           

3. Результати НДР №2971-п „Математичне та програмне забезпечення проектування приймачів-передавачів Земних

станцій супутникового зв’язку у міліметрових диапазонах” (керівник Сундучков К.С.).використано для

учбового процесу в ІТС в курсах:

- "Побудова і проектування радіорелейних систем передачі інформації";

- "Автоматизація проектування телекомунікаційних систем";

- "Побудова і проектування супутникових телекомунікаційних систем",

- при виконанні НДР захищено 12 кваліфікаційних робіт.  

      4. По результатам НДР №2995 оформлена лабораторна робота "Дослідження АЧХ и ФЧХ найпростіших кіл".  

                  

      5. Результати НДР №2972 використано при підготовці навчального посібника Бунін С.Г., Олійник В.Ф.,

В.Г.Сайко та інш. "Комп'ютерні мережі з бездротовим доступом". Київ, НІКА-Центр. 2007р. 293 ст.           

     

6. По результати НДР №2818 запроваджено в навчальні курси цілий ряд нових розділів. Зокрема:

до курсу "Сучасні технології телекомунікаційних систем" введено розділи:

- «Телекомунікаційні системи на базі висотних аероплатформ: Загальна структура системи. Зони

обслуговування. Діапазони робочих частот»;

- «Телекомунікаційні системи на базі висотних аероплатформ: Особливості організації радіолінії в ТСВА з

наземними терміналами»;

- «Телекомунікаційні системи на базі висотних аероплатформ: Зона дії системи. Поняття циліндра зависання»;

- «Телекомунікаційні системи на базі висотних аероплатформ: Корекція відходу діаграми спрямованості із

зони дії системи»;

- «Телекомунікаційні системи на базі висотних аероплатформ: Види аероплатформ» та ін.;

до курсу "Системи мобільного зв‘язку" введено розділи:

- «Моделювання радіотраси в умовах міської забудови»;

- «Модель затухання радіохвиль в атмосфері»;

- «Створення мережі мобільного зв‘язку на базі висотних аероплатформ»;

- «Оцінка інтерференції між терміналами ТСВА і наземними системами мобільного зв‘язку» та ін.;

до курсу "Системи абонентського доступу" введено розділи:

- «Побудова систем доступу на базі ТСВА»;

- «Формування чарунок мережі доступу з прямою видимістю»;

до курсу "Прикладне програмування" введено розділи:

- «Особливості створення користувальницького інтерфейсу на мові Java для пакету розрахунку зони дії

радіосистеми»;

- «Особливості створення користувальницького інтерфейсу Windows для пакету розрахунку зони дії

радіосистеми»;

- «Алгоритми створення програмних модулів побудови зони дії радіосистем»;

- «Трьохмірне програмування діаграмотворення антен для систем широкосмугового радіодоступу»;

- «Програмування аналізу інтерференсного малюнка зони дії радіосистем» та ін; - Також створена навчальна

лабораторія мобільного зв‘язку.

7. За результатами НДР №2820-ф - кер. д.т.н., проф. Трубін О.О. " Електродинамічне та комп'ютерне

моделювання мікрохвильових пристроїв на основі діелектричних резонаторів" в навчальні курси впроваджено

нові розділи:

до курсу "Електричні та оптичні кабельні лінії передачі" введено новий розділ:

- "Високодобротні фільтри та резонатори оптичного діапазону довжин хвиль",

до курсу "Методи оптимізації в телекомунікаційних системах" - новий розділ:

- "Розрахунок та оптимізація конструкцій багатоланкових смугових і режекторних фільтрів",

до курсу "Електромагнітна сумісність та міжнародна координація в електрозв’язку" введено новий розділ:

- "Характеристики діелектричних антен для систем WiFi й WiMax.  

Вкладення

Створено о 02.02.2015 16:19 користувачем Татьяна Л. Иванова
Останні зміни внесено о 02.02.2015 16:19. Автор: Татьяна Л. Иванова