Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Науково-технічна конференція “Інформаційна безпека України” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Науково-технічна конференція 


КНУ.jpg 

 

“Інформаційна безпека України”

  

25-26 квітня 2019 року 

Київ​


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Науково-технічної конференції “Інформаційна безпека України”, що відбудеться 25-26 квітня 2019 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ).

 Організаторами науково-технічної конференції є:

 •   Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 •   Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 •   Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”;
 •   Інститут комп’ютерних технологій Національного авіаційного університету;
 •   Навчально-науковий інститут захисту інформації Державного університету телекомунікацій;
 •   Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря  Сікорського”
 •   Науково-дослідний центр “ТЕЗІС” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря  Сікорського”.
 •   Факультет автоматизації та інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури

 

Робочі мови конференції:

 •  українська, російська, англійська

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

До 21 квітня 2019 р. – реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей, прийом актів експертизи.

 

25 квітня 2019 року:

12.30 – 13.50 реєстрація учасників;

14.00 – 17.00 відкриття  та робота конференції (пленарне засідання);

26 квітня 2019 року:

09.00 – 14.00 робота секцій.

 

У ході конференції планується розглянути:

-       науково-технічні та практичні аспекти розроблення та використання засобів технічного захисту інформації;

-       методи та засоби моніторингу радіочастотного спектру в Україні;

-       методи, засоби і заходи забезпечення  та оцінювання стану інформаційної безпеки об’єктів та інформаційно-телекомунікаційних систем.​

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ТА УМОВИ ПУБЛІКУВАННЯ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для включення доповіді до програми конференції автори повинні до 11 квітня 2019 року:

 •  надати відомості щодо учасників, на адресу оргкомітету;
 •  особисто надати електронну версію матеріалів тез доповіді у форматі Rich Text Format (rtf) або надіслати електронною поштою до секретаріату конференції. Тема електронного листа та назва файлу з тезами доповіді мають складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Петренко_Корж.rtf ;
 •  тези доповідей студентів розглядаються тільки у разі подання їх до секретаріату конференції у роздрукованому або відсканованому вигляді з підписами авторів та їх наукових керівників.

Матеріали, надані без заповнення реєстраційної форми, розглядатися не будуть. У випадку подання недостовірних та некоректних даних чи невідповідності тез доповіді висунутим вимогам (див. нижче) або тематиці конференції, оргкомітет залишає за собою право відхилити доповідь.

Після підтвердження включення доповіді до програми конференції, для публікації у збірнику тез автори повинні до 21 квітня 2019 року надіслати на поштову адресу оргкомітету або на електронну адресу секретаря оригінал акту експертизи (з гербовою печаткою організації) про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації або його кольорову копію в електронному форматі.

Матеріали, надані без акту експертизи, публікуватися не будуть.

Надіслані електронні матеріали вважаються отриманими, якщо автор отримав підтвердження від оргкомітету. В противному випадку – матеріали вважаються не доставленими. В такому випадку автор повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронних матеріалів (можливо з іншої електронної адреси). Якщо електронні матеріали не вдається надати особисто або надіслати електронною поштою, їх потрібно надіслати звичайною поштою на адресу оргкомітету.

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ

Тези повинні передавати основний зміст доповіді і включати: постановку проблеми в загальному вигляді; формулювання завдання (мети) дослідження і обґрунтування його актуальності; наукову новизну у порівнянні з відомими роботами; короткий виклад розв’язку поставленої задачі; висновки, що містять основні отримані результати.

Матеріали доповіді не редагуються, а за її науковий зміст і викладення матеріалу несуть відповідальність автори та наукові керівники.

Обсяг тез доповіді – одна повна сторінка формату А5 (148х210 мм) у книжковій орієнтації. Поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. Гарнітура шрифту – Times New Roman, кегль 9.

Матеріали набираються в текстовому редакторі у такому порядку:

1) ISBN – вирівнювання за лівим краєм;

2) ініціали та прізвища авторів – вирівнювання за правим краєм, напівжирним шрифтом;

3) назва організації, електронна пошта – вирівнювання за правим краєм, курсивом;

4) назва доповіді повинна бути лаконічною – вирівнювання за центром, відступ зверху – 6 пт, відступ знизу – 6 пт, напівжирним шрифтом, усі символи прописні, без переносу слів;

5) текст доповіді – відступ першого рядка абзацу – 5 мм, вирівнювання за шириною, без переносу слів;

6) науковий керівник (обов’язково тільки для доповідей студентів), тире, посада, ініціали, прізвище – вирівнювання за правим краєм, відступ зверху – 6 пт, курсивом.

Заголовки таблиць – вирівнювання за правим краєм, шрифтом кегля 8. Підписи до рисунків – вирівнювання за центром, шрифтом кегля 8. Для набору формул використовувати вбудований у Microsoft Word 97–2003 редактор формул з використанням таких стилів: Текст, Число – Times New Roman; Функція, Змінна – Times New Roman, курсив; Грецькі, Символ – Symbol; Матриця/вектор – Times New Roman, напівжирний. Встановлюються такі розміри: Звичайний – 9 пт.; Великий індекс – 5 пт.; Малий індекс – 3 пт.; Великий символ – 12 пт.; Малий символ – 9 пт. Тези, в яких формули набрані у Microsoft Word 2007/2010 до друку не приймаються.

ВИМОГИ ДО ДОПОВІДІ

Тривалість доповіді – 3-5 хв. Файл мультимедійної презентації повинен бути у форматі Microsoft Power Point (ppt або pps; формат Power Point 2007/2010 .pptx – не приймається), назва файлу повинна складатися з прізвищ авторів доповіді, наприклад: Петренко_Корж.pps .

Мови конференції:

-        українська;

-        російська;

-        англійська;

-        інші (за попереднім погодження з секретаріатом).


СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Четверіков Іван Олександрович

Тел.:  (044) 526-05-52,

е-mail:  ivan-chetverikov@yandex.ua

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, проспект Глушкова, буд. 4-Г (ст. метро “Виставковий центр”).

 

Тел.:  (044) 526-05-52; 067-321-7490,

е-mail:  dovbnja.sergej@i.ua​

Створено 04.02.2019 12:42
Коментарі
Немає коментарів. Станьте першим, хто напише коментар!

Ми про Вас знаємо мало! Увійдіть або впишіть своє ім'я:
Введіть цифру один
Ctrl+Enter - відправити, Enter - новий рядок